Analizy

Nowe obowiązki w zakresie raportowania JPK

Plany resortu finansów

taxCube news 11/2017 | 24 października 2017 r.

Resort finansów planuje wprowadzenie nowych obowiązków w zakresie raportowania z wykorzystaniem struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jak wynika z zapisu posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Deregulacji, trwają prace nad wprowadzeniem obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej dla przedsiębiorców zobowiązanych do ich składania.

Zmiana ta zakłada także wyłączenie obowiązku składania sprawozdań finansowych w formie papierowej. Jednocześnie, podczas prac Komisji zaproponowano, aby obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych realizować poprzez dodanie nowej struktury w ramach tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego, który miałby obowiązywać także osoby fizyczne, które prowadzą księgi rachunkowe. Zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów, nowy obowiązek w zakresie raportowania plików JPK miałby zacząć obowiązywać z dniem 1 października 2018 r.

Warto wspomnieć, że możliwość elektronicznego składania sprawozdań finansowych istnieje już w Irlandii, jednak nie obejmuje osób fizycznych.  Wprowadzenie takiej możliwości w Polsce umożliwi resortowi kompleksowy wgląd do sytuacji finansowej firm, a poprzez włączenie elektronicznego składania raportów finansowych do struktur JPK, ma umożliwić dokładną kontrolę krzyżową informacji zawartych w sprawozdaniu z tymi przesyłanymi za pomocą pozostałych struktur JPK. Ponadto, w przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli, pozwoli to na szybsze wskazanie tych obszarów, w których zachodzi większe prawdopodobieństwo nieprawidłowości, czyli tych, na których kontrola powinna się skupić. Na obecnym etapie prac legislacyjnych, nie są jeszcze znane założenia dotyczące etapów wdrożenia nowej struktury, należy jednak zauważyć że są one powiązane z wprowadzaniem zmian technologicznych w innych obszarach, takich jak elektroniczne przesyłanie plików do Krajowego Rejestru Sądowego, nad którymi także trwają prace. Najwcześniej mają zostać udostępnione elektroniczne dane z KRS - 1 grudnia 2017 r. Uwzględniając złożoność proponowanych zmian, wskazany przez resort termin włączenia sprawozdań finansowych w struktury JPK (1 października 2018 r.), może okazać się zbyt wczesny, aby dostosować systemy informatyczno-księgowe do kolejnego obowiązku raportowania elektronicznego.

Zapis z posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji dostępny jest pod linkiem.

Poznaj taxCube ™

Kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji podatków.

Dowiedz się więcej

Subskrybuj "taxCube news"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?