Nowa obowiązująca wersja struktury dla faktur – JPK_FA(3)

Analizy

Nowa obowiązująca wersja struktury dla faktur – JPK_FA(3)

Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów

taxCube news | 2 grudnia 2019 r.

Od 1 listopada 2019 r. obowiązuje nowa, trzecia już wersja pliku JPK_FA – JPK_FA(3) - zawierającego szczegółowe dane z faktur sprzedażowych. Ministerstwo Finansów wskazało w broszurze informacyjnej, że od 2 grudnia jest to jedyna obowiązująca wersja struktury dla faktur, również tych wystawionych przed 1 listopada 2019 roku.

Zgodnie z tymi wyjaśnieniami, podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni na udostępnienie JPK_FA, podobnie jak i pozostałych plików JPK składanych „na żądanie” organów podatkowych. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek podatnika, termin na przekazanie plików JPK może zostać przedłużony (np. ze względu na dużą ilość danych). Ponadto, pliki JPK „na żądanie” nie podlegają korekcie – w przeciwieństwie do plików JPK_VAT. Dodatkowo MF poinformowało w broszurze, że pliki JPK_FA mogą zostać przekazane organom podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. za pomocą wykorzystanego przez podatnika programu do tworzenia faktur, jeśli posiada on taką funkcję) lub na informatycznych nośnikach danych (np. pendrive, płyta CV/DVD). Jednocześnie zastrzeżono, iż pliki JPK_FA oraz pozostałe pliki JPK składane „na żądanie” nie mogą być przesyłane pocztą elektroniczną.

W broszurze Ministerstwo odniosło się także do wątpliwości w zakresie sekcji dodanych w nowej wersji schemy:

  • Wyjaśniono, że w fakturach zaliczkowych (w tym wystawionych na podstawie art. 106f ust. 4 ustawy o VAT) należy wszystkie wartości kwotowe podawać w odniesieniu do otrzymanej zaliczki, natomiast w węźle „Zamówienie” wartości kwotowe odnoszące się do całego zamówienia. Faktury rozliczające wystawione po dostawie towaru lub wykonaniu usługi (o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy o VAT) należy prezentować jak standardowe faktury podając w polu „RodzajFaktury” wartość „VAT” i kwoty w węzłach „Faktura” i „FakturaWiersz” odnoszące się do kwoty pozostałej do zapłaty;
  • Wyjaśniono, że znacznik dla pola P_18A (mechanizm podzielonej płatności) należy zaznaczyć zgodnie z treścią dokumentu faktury. Oznacza to, że w sytuacji gdy wystawiono fakturę z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” pomimo braku takiego obowiązku – pole P_18A należy oznaczyć jako „true”;
  • Ministerstwo wyjaśniło, że węzeł „Zamówienie” odnosi się do faktur zaliczkowych, zawierających dane dotyczące zamówienia lub umowy (wystawionych zgodnie z art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). Wskazano także, że pomimo technicznej opcjonalności tego elementu, to w przypadku wystawienia faktury zaliczkowej zgodnie ze wskazanym przepisem – element ten należy uzupełnić obowiązkowo.

Poznaj taxCube ™

Kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji podatków.

Dowiedz się więcej

Subskrybuj "taxCube news"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?