Jednolity Plik Kontrolny - 3 wyzwania na 2017 r.

Analizy

Jednolity Plik Kontrolny - 3 wyzwania na 2017 r.

Po pół roku obowiązywania plik JPK wciąż wywołuje wątpliwości podatników

taxCube news 1/2017

Plik JPK budził kontrowersje od chwili, kiedy Ministerstwo Finansów ogłosiło plany wprowadzenia tej formy raportowania. Pomimo tego, że obowiązek przygotowywania plików JPK jest stopniowo rozszerzany na kolejnych podatników, wiele wątpliwości wciąż pozostaje niewyjaśnionych.

Wyzwania, jakie stawia przed podatnikami plik JPK, zależą w dużej mierze od indywidualnej sytuacji podatnika, architektury jego systemu księgowego i charakteru dokonywanych transakcji. Istnieją jednak problemy uniwersalne albo takie, które występują szczególnie często.

Poniżej prezentujemy 3 główne wyzwania, przed którymi w 2017 r. staną przedsiębiorcy zobowiązani do przygotowywania plików JPK w 2017 r. Mamy nadzieję prezentować kolejne takie zagadnienia w następnych materiałach.

1. Zmienność struktur – niepewność prawa

Regulacja:

Obowiązek przygotowywania i składania plików JPK został wprowadzony w Ordynacji podatkowej. Szczegółowy zakres danych przekazywanych w strukturach JPK ogłoszono jednak w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Daleko idące obowiązki, jakie nałożono na podatników, zostały więc wprowadzone poza powszechnie obowiązującym systemem źródeł prawa.

Wyzwanie:

Co szczególnie istotne dla podatników, zmiana lub stworzenie nowej struktury JPK nie musi być przeprowadzone w tradycyjnie rozumianym procesie legislacyjnym. W związku z tym nie obowiązuje w tym zakresie vacatio legis, jak również zmiany mogą nie być ogłaszane w oficjalnych dziennikach urzędowych.

Rozwiązanie:

Informacje o zmianach lub wprowadzeniu nowych struktur są publikowane na stronach BIP Ministerstwa Finansów. Aby nie zostać zaskoczonym, należy na bieżąco śledzić komunikaty resortu finansów dotyczące JPK. Podatnicy, którzy używają programów komputerowych do generowania i wysyłania plików JPK, powinni zbadać, czy dostawca oprogramowania regularnie dostosowuje je do zmieniających się regulacji. Nie bez znaczenia jest przy tym właściwa interpretacja wymagań Ministerstwa Finansów, która może wymagać gruntownej wiedzy z zakresu rachunkowości i podatków.

Poznaj taxCube ™

Kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji podatków.

Dowiedz się więcej

2. Która struktura do korekty JPK_VAT?

Regulacja:

Ewidencja zakupów i sprzedaży to struktura JPK która musi uzgadniać się z deklaracjami VAT.  Także tylko plik JPK_VAT należy przesyłać do Ministerstwa Finansów bez wezwania, każdego miesiąca. Jest to również plik JPK, który muszą obecnie przygotowywać małe i średnie przedsiębiorstwa. Choć obowiązuje dopiero od pół roku, Ministerstwo Finansów zdążyło już zmodyfikować jego strukturę. Od stycznia 2017 r. obowiązuje nowa struktura JPK_VAT w wersji 2.0, w której rozszerzono (choć nieznacznie) zakres raportowanych danych.

Wyzwanie:

Interpretacja schemy JPK_VAT nie budzi większych wątpliwości. Jednak podczas korekty deklaracji VAT i pliku JPK, pojawia się jedno podstawowe pytanie: której wersji struktury należy użyć do złożenia pliku JPK_VAT – obowiązującej w korygowanym okresie 1.0, czy obecnie używanej 2.0? Zmiana struktury JPK_VAT wymaga szybkiego dostosowania systemów księgowych do nowego formatu raportowania. Wygenerowanie starej struktury może rodzić problemy natury technicznej. Z drugiej strony, w wersji 2.0 należy wykazać informacje, których nie trzeba było raportować w 2016 r.

Rozwiązanie:

Ministerstwo Finansów nie wyjaśniło dotychczas, jak postępować w przypadku korekt okresów przed 1 stycznia 2017 r., dokonywanych w czasie obowiązywania JPK_VAT w wersji 2.0. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że różnice pomiędzy wersjami 1.0 a 2.0 mają charakter merytoryczny – a nie jedynie techniczny – wydaje się, że korekty dotyczących 2016 r. należy przygotować zgodnie ze strukturą JPK_VAT w wersji 1.0. Wskazane byłoby jednak, aby resort finansów przedstawił swoje stanowisko w tym zakresie.

3. Czy bank przygotuje JPK_WB dla wyciągów bankowych?

Regulacja:

Banki najczęściej przekazują swoim klientom wyciągi bankowe w formacie MT940. Na tej podstawie podatnicy, na żądanie organów podatkowych, powinni przygotować i wysłać na serwer Ministerstwa Finansów pliki JPK_WB. Jednak na wyciągach otrzymanych od banku może brakować części informacji podlegających raportowaniu w pliku JPK_WB, jak np. stron transakcji i tytułu płatności.

Wyzwanie:

Z uwagi na niekompletność danych w wyciągach przekazywanych przez banki, przygotowanie pliku JPK_WB okazało się dla podatników większym wyzwaniem, niż mogło się wydawać. Dodatkowo, Ministerstwo Finansów, w publikowanych w BIP pytaniach i odpowiedziach wskazało, że „W praktyce organ podatkowy będzie mógł zwrócić się do banku za zgodą podatnika o wydanie wyciągów bankowych w formie JPK, wskazując podstawę żądania, nr rachunku bankowego i okres, którego wyciąg będzie dotyczył.”. Tym samym problem przygotowania pliku JPK_WB, stał się aktualny również dla banków.

Rozwiązanie:

Przerzucenie generowania wyciągów bankowych w formacie JPK_WB na banki mogłoby znacząco odciążyć podatników. Na chwilę obecną, trudno znaleźć przepis, na podstawie którego organy podatkowe mogłyby zwrócić się do banków z takim żądaniem. Optymistyczne dla podatników informacje resort finansów zdementował w odpowiedzi na pytanie Związku Banków Polskich. Wskazano w niej, że nie ma podstaw, aby żądać od banków przygotowywania plików JPK_WB dla rachunków klientów. Dlatego też nie należy liczyć, że organy podatkowe wystąpią z żądaniem przygotowania pliku JPK_WB do banku prowadzącego rachunek. Warto więc zawczasu przygotować się do samodzielnego wygenerowania wyciągów bankowych w formacie JPK.

Subskrybuj "taxCube news"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?