Struktury JPK - zamieszanie informacyjne wokół kolejnych wersji

Analizy

Struktury JPK - zamieszanie informacyjne wokół kolejnych wersji

Ministerstwo Finansów przestało obsługiwać wersję (1) struktury JPK_VAT

taxCube news 3/2017

Obecnie bramka Ministerstwa Finansów obsługuje jedynie nową wersję struktury JPK_VAT(2). Rodzi to istotne zastrzeżenia oraz problemy praktyczne, które mogą ujawnić się szczególnie w przypadku próby złożenia korekty rozliczeń za 2016 r.

Ministerstwo Finansów ogłosiło komunikat, zgodnie z którym od dnia 1 lutego 2017 r. pliki JPK_VAT będą obsługiwane tylko w nowej strukturze (wersja 2), obowiązującej od rozliczeń za styczeń 2017 roku. Oznacza to, że obecnie jedyną wersją przyjmowaną przez bramkę resortu finansów, jest JPK_VAT(2). Informację tę potwierdzają pracownicy Ministerstwa Finansów.

Nowa struktura od stycznia 2017 r.

Jak wynika z opublikowanej przez Ministerstwo Finansów Broszury informacyjnej dot. struktury JPK_VAT(2), wersja druga pliku JPK_VAT powinna być stosowana w odniesieniu do rozliczeń obejmujących okresy począwszy od stycznia 2017 rNowa wersja JPK_VAT jest odzwierciedleniem nowych zasad prowadzenia ewidencji VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Uzgadnia się ona również z obowiązującą obecnie deklaracją VAT-7 w wersji 17.

Korekty okresów od lipca do grudnia 2016 r.

Zgodnie z instrukcjami resortu finansów, plik JPK_VAT powinien uzgadniać się z deklaracjami VAT. W związku z tym, w przypadku złożenia korekty deklaracji VAT, istnieje potrzeba złożenia korekty pliku JPK_VAT. W przeciwnym razie, nieskorygowany plik JPK_VAT nie będzie uzgadniał się ze skorygowaną deklaracją

Po opublikowaniu informacji o zaprzestaniu wsparcia wersji 1 pliku JPK_VAT, pojawiają się istotne wątpliwości dotyczące zasad korygowania plików JPK_VAT, za okres od lipca do grudnia 2016 r. (w przypadku złożenia korekty deklaracji VAT-7 za ten okres). Zgodnie z poprzednimi wyjaśnieniami resortu finansów, w przypadku konieczności skorygowania rozliczeń za 2016 r., należało przesłać kolejną wersję pliku JPK_VAT(1), w wersji  obowiązującej dla pierwotnych rozliczeń.  

Teoretycznie możliwe jest złożenie korekty za ten okres na pliku JPK_VAT(2). Obecnie jest to jedyna struktura akceptowana przez bramkę Ministerstwa Finansów. Jednakże wydaje się, że skoro struktura ta obowiązuje dopiero od 1 stycznia 2017 r., nie powinno się jej stosować do korygowania okresów przypadających przed tą datą.

Należy mieć na uwadze, że w porównaniu z wersją (1), nowa struktura JPK_VAT(2) zawiera dodatkowe, obligatoryjne pola, jak nr kontrahenta czy data zakupu. Zmienia ona również z fakultatywnego na obligatoryjny charakter innych pól, np. nazwa i dane adresowe kontrahenta

Ponadto, wersja JPK_VAT(2) jest kompatybilna z deklaracjami VAT-7 w wersji 17, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. (wcześniej podatnicy mogli składać je fakultatywnie, ale dopiero od rozliczeń za sierpień 2016 r.). W 2016 r. podatnicy przeważnie składali deklaracje VAT-7 w wersji 16 oraz składali kolejny (skorygowany) plik JPK_VAT(1) – jedyny, który uzgadniał się z deklaracją VAT-7 w wersji 16.

Złożenie korekty na nowej wersji struktury JPK_VAT(2) nie rozwiąże problemu braku zgodności JPK ze skorygowaną deklaracją, bo struktura ta nie jest kompatybilna z wersją 16 deklaracji VAT-7. Nawet uwzględniając fakt, że przepisy dopuszczały możliwość składania deklaracji VAT-7 w wersji 17 przed 1 stycznia 2017 r., należy podkreślić, że formularz ten obowiązywał dopiero od rozliczeń za sierpień 2016 r. Pierwszy plik JPK_VAT (1) - kompatybilny z wersją 16 deklaracji – część podatników musiała złożyć już za lipiec 2016 r., kiedy jedynym obowiązującym formularzem deklaracji VAT-7 ( i jej korekty) była wersja 16.

Potrzeba jasnych wytycznych Ministerstwa Finansów

Zmiana struktury JPK_VAT i zamknięcie możliwości stosowania starej struktury do korekt poprzednich okresów wywołała poważne zamieszanie informacyjne. Wobec zaistniałej sytuacji, Ministerstwo Finansów powinno jasno wskazać, w jaki sposób – i czy w ogóle – należy składać korekty plików JPK_VAT za okresy sprzed 1 stycznia 2017 r. (w szczególności mając na względzie fakt, że z technicznego punktu widzenia nie istniała możliwość złożenia korekty pliku JPK_VAT przed 1 stycznia 2017 r.)

Zapowiedź wersjonowania plików JPK w przyszłości

Z naszych rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Finansów zaangażowanymi w obsługę informatyczną bramki JPK wynika, że w przyszłości prawdopodobnie będzie możliwe wersjonowanie plików JPK_VAT. Jeżeli te zapowiedzi zostaną zrealizowane, w przypadku utworzenia kolejnych wersji struktur JPK_VAT, korekt będzie można dokonywać korzystając z wersji pliku obowiązujących w okresie, za który złożono jego pierwotną postać (podobnie jako to ma miejsce obecnie w odniesieniu do deklaracji podatkowych). Ma to jednak dotyczyć dopiero wersji JPK_VAT(2) i kolejnych. Również tę informację Ministerstwo Finansów powinno jednak oficjalnie potwierdzić.

Poznaj taxCube ™

Kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji podatków.

Dowiedz się więcej

Subskrybuj "taxCube news"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?