Wprowadzenie obowiązku elektronicznego raportowania sprawozdań finansowych

Analizy

Wprowadzenie obowiązku elektronicznego raportowania sprawozdań finansowych

Ustawa podpisana przez Prezydenta

taxCube news 2/2018

12 lutego 2018 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która zmienia m.in. przepisy ustaw o PIT, o CIT oraz ustawę o rachunkowości. Uchwalone zmiany zakładają wprowadzenie obowiązku elektronicznego raportowania sprawozdań finansowych przez podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz te, które wybrały pełne księgi rachunkowe jako sposób ewidencjonowania.

Sprawozdania mają być podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Zarówno struktura logiczna, jak i format plików do raportowania zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Finansów i udostępnione na stronach BIP Ministerstwa Finansów. Na marginesie warto zaznaczyć, że podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Deregulacji w dniu 24 października 2017 r. wskazano, że projektowane zmiany będą najprawdopodobniej realizowane poprzez dodanie nowej struktury w ramach tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przedmiotem dalszych prac po stronie Ministerstwa Finansów będzie także określenie, czy elektroniczne raportowanie sprawozdań finansowych będzie obejmowało tylko jeden, czy też kilka plików odpowiadających każdemu z elementów sprawozdawczości (np. odzwierciedlającej rachunek zysków i strat czy bilans). Wprowadzenie takiej możliwości w Polsce umożliwi resortowi kompleksowy wgląd do sytuacji finansowej firm, a poprzez pełną elektronizację sprawozdań finansowych ma umożliwić dokładną kontrolę krzyżową informacji zawartych w sprawozdaniu z tymi przesyłanymi za pomocą pozostałych struktur JPK.

Najważniejsze zmiany obejmują:

Poznaj taxCube ™

Kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji podatków.

Dowiedz się więcej

Warto wskazać, że w odniesieniu do sprawozdań sporządzanych na podstawie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, konieczne jest określenie formatu raportowania przez ESMA (tj. europejski nadzór nad spółkami giełdowymi) przed wdrożeniem regulacji krajowych w tym zakresie.

Ustawa wprowadza także istotną zmianę w Ordynacji Podatkowej (art. 274a par.1), wprowadzając możliwość wystąpienia organu podatkowego z żądaniem złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia sprawozdania lub wezwać do jego złożenia.  Oznacza to, że na mocy art. 262 par.1 ust.2a Ordynacji Podatkowej, niezastosowanie się do wezwania organu podatkowego będzie zagrożone karą porządkową w wysokości 2800 zł, którą organ będzie mógł nałożyć wielokrotnie.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta 12 lutego 2018 r.- postanowienia o elektronicznym raportowaniu sprawozdań finansowych wejdą w życie 1 października 2018 r. i będą obejmować już sprawozdania składane za 2018 r.

Ze treścią ustawy można zapoznać się na stronie Senatu, zaś zapis z posiedzenia Komisji dostępny jest tu.

Zapraszamy na cykl warsztatów:
Automatyzacja rozliczeń VAT w systemie taxCube™

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów poświęconych szeroko pojętej problematyce automatyzacji rozliczeń i raportowania podatkowego VAT, z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań informatycznych Deloitte. Warsztaty odbędą się w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Katowicach i Wrocławiu. Podczas warsztatów chcielibyśmy przybliżyć Państwu rozwiązania najczęstszych problemów, które obserwujemy u Klientów rozliczających VAT, z wykorzystaniem systemu taxCube™ VAT – oprogramowania podatkowego stworzonego i rozwijanego przez zespół TMC w Deloitte.

Więcej informacji i rejestracja

Subskrybuj "taxCube news"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?