Ujednolicony Unijny Kodeks Celny

Analizy

Ujednolicony Unijny Kodeks Celny

UKC rozszerzony o regulacje aktów delegowanych  i wykonawczych

Kwiecień 2016

Z dniem 1 maja 2016 r. zacznie w praktyce obowiązywać nowy Unijny Kodeks Celny (UKC) oraz odnoszące się do niego regulacje aktów delegowanych oraz wykonawczych. Regulacje te zastąpią obowiązujący w Unii Europejskiej od ponad dwudziestu lat Wspólnotowy Kodeks Celny i przepisy wykonawcze do niego. W związku z tym przedstawiamy Państwu Unijny Kodeks Celny w wersji ujednoliconej, który zawiera powyższe akty prawne.

Nowy Unijny Kodeks Celny

Unijny Kodeks Celny wprowadza szereg nowych instytucji prawnych oraz definiuje na nowo dotychczasowe pojęcia. Najistotniejsze zmiany, jakie wprowadzają nowe regulacje celne dotyczą m.in.:

 • Modyfikacji katalogu procedur celnych,
 • Zabezpieczania kwot należności celnych i innych należności oraz możliwości stosowania zabezpieczenia generalnego lub zabezpieczenia generalnego w obniżonej wysokości,
 • Stosowania uproszczeń celnych,
 • Przepisów proceduralnych regulujących postępowanie w sprawach celnych,
 • Zakresu i terminu obowiązywania wiążących informacji taryfowych,
 • Ustalania wartości celnej,
 • Rozszerzenia zakresu uprawnień dostępnych wyłącznie dla podmiotów posiadających status upoważnionego przedsiębiorcy AEO,
 • Zmiany w kryteriach dla uzyskania statusu AEO.

Ujednolicony Kodeks Celny

Kliknij aby pobrać plik. Dokument dostępny po dokonaniu rejestracji. 

Zarejestruj się

Co zawiera Ujednolicony Unijny Kodeks Celny?

Tekst stanowi kompilację aktów prawnych, na którą składają się:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446

Mamy nadzieję, że nasza publikacja zdecydowanie ułatwi Państwu poruszanie się wśród nowych przepisów regulujących dokonywanie obrotu z krajami trzecimi. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących publikacji, oraz treści nowych przespisów, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. 

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?