Wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych pandemią wywołanej koronawirusem COVID-19

Artykuł

Wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2

Zgodność z regułami pomocy publicznej

Podatki | 18 marca 2020 r.

Przedsiębiorcy w Polsce czekają na ogłoszenie pakietu pomocowego, który ma złagodzić skutki kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Zarówno wsparcie bezpośrednie, jak i ulgi w zobowiązaniach publicznoprawnych w formie zwolnienia ze składek i podatków czy odroczenie ich płatności, mogą stanowić pomoc publiczną, której zasady udzielania są regulowane przepisami na poziomie Unii Europejskiej.

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Komisja Europejska intensywnie pracuje nad przepisami, które pozwolą Państwom Członkowskim udzielać pomocy w trybie pilnym, bez konieczności uzyskiwania akceptacji instytucji wspólnotowych, a w przypadku konieczności ich uzyskania – procedura ma przebiegać w trybie przyspieszonym.

Opublikowane 16 marca 2020 r. założenia tymczasowych zasad udzielania wsparcia mają umożliwić państwom członkowskim:

  • ustanawianie programów bezpośrednich dotacji lub ulg podatkowych z limitem wsparcia jednego przedsiębiorstwa na poziomie 500 tys. EUR,
  • udzielanie dofinansowanych gwarancji państwowych na pożyczki bankowe,
  • udzielanie pożyczek z dopłatami do oprocentowania.

Zakłada się również udzielanie w ramach obecnych programów operacyjnych wsparcia na działania nieujęte w ich zakresie – przede wszystkim na zapewnienie płynności MŚP, inwestycje w opiekę zdrowotną i finansowanie programów utrzymania miejsc pracy.

Sektory lub pojedyncze przedsiębiorstwa potencjalnie otrzymać będą mogły wsparcie na podstawie art. 107 ust. 2 lit. b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej – jako rekompensata bezpośredniego, udowodnionego i skwantyfikowanych szkód wywołanych COVID-19.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?