przegląd zmian w prawie podatkowym

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 1 grudnia 2020 r.

Aktualne informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Zobacz także:

Webinar: Koniec roku 2020 w cenach transferowych

Jak przygotować benchmark w czasach kryzysu i rozliczyć pomoc publiczną?

Bezpłatne seminarium on-line: 4 grudnia 2020 r., godz. 10.00 – 11.00

Rok 2020 jest pod wieloma względami rokiem niezwykłym. Zmiany gospodarcze dotknęły większości przedsiębiorstw. Jak w tej sytuacji mają zachowywać się podmioty powiązane? Czy podmiot o „ograniczonym ryzyku” może ponieść stratę? Skąd wziąć dane porównawcze? Co z pomocą publiczną – czy uzyskanie pomocy z „tarczy antykryzysowej” może prowadzić do obniżenia poziomu cen transferowych? Jak wyliczyć korektę cen transferowych za rok 2020 w przypadku wyników odmiennych od wyników z lat poprzednich? Do jakiego poziomu dokonać taką korektę i jak ją policzyć, czy brać pod uwagę pomoc rządową czy nie przy kalkulacji korekty?

Zarejestruj się

Podcast Podatki/Prawo: ATAD 2 i istotne zmiany w CIT

Webinar: Rewolucja CIT w 2021

Praktyczne konsekwencje, obowiązki i potencjalne problemy wynikające ze zmian

Bezpłatne seminarium on-line: 7 grudnia 2020 r., godz. 10.00 – 11.30

W 2021 roku mają wejść w życie fundamentalne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Reforma zakłada rewolucyjne rozwiązania m.in. w zakresie opodatkowania spółek komandytowych oraz jawnych, wprowadzenia nowego obowiązku informacyjnego w postaci publikacji sprawozdania z realizacji strategii podatkowej, implementacji dyrektywy ATAD 2, czy też wprowadzenia nowych zachęt podatkowych (tzw. Estoński CIT).

Zarejestruj się

Podcast Podatki/Prawo: ATAD 2 i istotne zmiany w CIT

Webinar: Zamknięcie roku i podatkowe drogowskazy na 2021

Cykl webinarów o wyzwaniach stojących przed spółkami w dobie kryzysu

Bezpłatne seminaria on-line: listopad – grudzień 2020 r.

Rok 2020 jest po wieloma względami nietypowy - w związku z pandemią COVID-19 zmieniło się wiele aspektów życia społecznego i gospodarczego. Zmiany te nie ominęły również sfery podatkowej. W związku ze zbliżającym się końcem roku, zapraszamy Państwa na cykl webinarów, w których przypomnimy o obowiązkach, których należy dopełnić jeszcze przed 31 grudnia 2020 r., a także poruszymy serię tematów dotyczących zmian, które są planowane począwszy od 1 stycznia 2021.

Zarejestruj się
 

Podcast Podatki/Prawo: ATAD 2 i istotne zmiany w CIT
Czy ta strona była pomocna?