O nas

Deloitte Partnerem merytorycznym podczas Konkresu Regulacji Prawnych z obszaru zarządzania wierzytelnościami

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych 

Warszawa, 25 kwietnia 2017 r.

O Kongresie Regulacji Prawnych

Kongres poświęcony regulacjom w obszarze zarządzania wierzytelnościami ma na celu omówienie najistotniejszych zmian i postulatów legislacyjnych w zakresie szeroko pojętego zarządzania wierzytelnościami. Podczas kongresu eksperci dokonają oceny wpływu zmian legislacyjnych na funkcjonowanie wierzycieli i dochodzenie przez nich roszczeń zarówno w aspekcie masowym jak i jednostkowym. Ponadto, Kongres odpowie na pytania dotyczące szans i zagrożeń związanych ze zmieniającą się rzeczywistością legislacyjną.

Program kierowany do przedstawicieli departamentów prawnych i windykacji, restrukturyzacji banków i innych podmiotów rynku usług prawnych, finansowych, w tym wierzycieli pierwotnych i wtórnych oraz środowiska komorników.

Panel Deloitte

Podczas spotkania nasi eksperci omówią najważniejsze aspekty opodatkowania rynku sekurytyzacji w Polsce:

  •  opodatkowanie cesji wierzytelności VAT vs. PCC
  •  opodatkowanie VAT usług zarządzania wierzytelnościami czy zarządzania funduszami (zwolnienie VAT vs. 23% VAT)
  •  możliwość rozliczenia straty podatkowej oraz odroczenia opodatkowania ograniczona jedynie do banków przenoszących wierzytelności do funduszy sekurytyzacyjnych
  • opodatkowanie CIT niektórych dochodów funduszy inwestycyjnych zamkniętych od 2017

 

Pełen program wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej organizatora

Więcej informacji

Termin:

25 kwietnia 2017 r.

Miejsce:

Hotel Marriott, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79

Zgłoś udział
Czy ta strona była pomocna?