Podatki dochodowe i ceny transferowe - Warszawa

Wydarzenia

Tax White Noise

Zmiany w podatku dochodowym i w cenach transferowych – 2019 r.

Warszawa, 25 października 2018 r.

W chwili obecnej trwają prace nad co najmniej dwoma obszernymi projektami ustaw, które już od 2019 r. w sposób fundamentalny mają zmienić regulacje podatków dochodowych i cen transferowych, wpłynąć na sposób prowadzenia biznesu przez podatników, oraz wprowadzać istotne, nowe obowiązki informacyjne w zakresie podatków, obwarowane surowymi sankcjami.

Rewolucyjna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., została znowelizowana już po 6 miesiącach jej obowiązywania. Interpretacje indywidualne wydawane przez upoważnione jednostki nie są spójne z oficjalnymi wyjaśnieniami publikowanymi przez Ministerstwo Finansów - inicjatora zmian w przepisach podatkowych. Każdego dnia jesteśmy też informowani o kolejnych inicjatywach Ministerstwa Finansów z obszaru podatków.

W tym gąszczu działań legislacyjnych trudno jest oddzielić zmiany istotne dla biznesu i zarządzania, którym poświęcić trzeba będzie szczególną uwagę w najbliższym okresie, od zmian mających mniejsze znaczenie. W trakcie spotkania chcielibyśmy przeprowadzić Państwa przez gąszcz ww. zmian w obszarze regulacji podatkowych, ze szczególnym naciskiem na podatek dochodowy i ceny transferowe – wskazując na te, które będą obszarami kluczowych wyzwań dla zarządów i dyrektorów finansowych w 2019 r. i/lub mogą wpłynąć na biznes przyszłych okresów.

Spotkanie będzie miało formę interaktywnej prezentacji, w czasie której uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań i dyskusji z prowadzącym o poruszanych tematach.

Agenda:

1.    Obszar cen transferowych – co się zmieni w 2019 r.?

2.   Obszar podatku dochodowego – co się zmieni w 2019 r.?

3.   Nowe obowiązki informacyjne – co nowego urząd będzie mógł się dowiedzieć o działalności podatnika?
 

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Adresatami spotkania są Prezesi, Członkowie Zarządów, Dyrektorzy Finansowi średnich i dużych przedsiębiorstw.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

Data:
25 października, godz. 10:00 – 13:30

Miejsce:
Biuro Deloitte, budynek Q22
Al. Jana Pawła 22
Warszawa

Warunki uczestnictwa:
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Kontakt:
Izabela Bakun
ibakun@deloitteCE.com
 

Zarejestruj się

Ilość miejsc ograniczona. W spotkaniu mogą wziąć udział maks. dwie osoby z danej firmy/grupy.

Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa, wraz z informacjami organizacyjnymi, zostanie wysłane drogą mailową najpóźniej w terminie 2 dni przed spotkaniem.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania spotkania, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora.

Zapraszamy również do rejestracji na wirtualne spotkania z ekspertami Deloitte:

Prelegenci:

Rafał Sadowski

Rafał Sadowski

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego

Rafał Sadowski jest ekonomistą i licencjonowanym doradcą podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach cen transferowych. Uczestniczył w realizacji różnorodnych projektów, w tym w negocjowaniu porozumi... Więcej

Tomasz Adamski

Tomasz Adamski

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Od ponad 15 lat świadczy usługi doradcze obejmujące planowanie strategiczne, zarządzanie ryzykiem, projektowanie, prace dokumentacyjne i wdrożeniowe. Obsługiwał różnorodne branże, w tym telekomunikacy... Więcej

Robert Nowak

Robert Nowak

Partner w dziale Doradztwa Podatkowego

Robert jest partnerem w dziale Doradztwa Podatkowego. Posiada tytuł MBA. Od 2002 roku w Deloitte pracuje w zespole świadczącym usługi konsultingowe dla firm z różnych sektorów, w tym z sektora TMT.... Więcej

Anna Rączkowska

Anna Rączkowska

Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego

Anna jest radcą prawnym. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie z zakresu tzw. Business Tax – obejmującego przede wszystkim obszar podatku dochodowego od osób prawnych. Na przestrzeni lat realizo... Więcej