JPK

Punkty widzenia

Podcast Podatki/Prawo: Jak funkcjonują nowe przepisy o ochronie danych osobowych

Podcast | nagranie z dnia 14 grudnia 2018 r.

W maju 2018 roku rozpoczęto stosowanie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”). Już wtedy wiadomo było, że skala nowych obowiązków, które nakłada ono na przedsiębiorców, jest duża. Nie zawsze przewidziano wszystkie jego skutki, szczególnie dla polityki marketingowej dużych przedsiębiorstw.

Pół roku później Kancelaria Deloitte Legal przygotowała "Raport: 6 miesięcy po RODO" na temat funkcjonowania tego rozporządzenia w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce. Inicjatorką jego powstania i współautorką jest Katarzyna Sawicka, Menedżer w Deloitte Legal.

Okazuje się, że w wielu przypadkach firmy – być może z ostrożności przed reakcją organów nadzoru - nadmiernie polegały na zgodzie jako podstawie przetwarzania danych osobowych. Wiele osób pytanych o zgodę na przetwarzanie ich danych udzielało odpowiedzi negatywnej lub w ogóle nie udzielało odpowiedzi, co również oznaczało brak zgody. – W rezultacie bazy marketingowe przedsiębiorców mogły się skurczyć nawet o kilkadziesiąt procent – zauważa Katarzyna Sawicka.

W licznych przypadkach trudnym zadaniem okazał się podział ról między administratorem danych, podmiotem przetwarzającym i współadministratorami. W praktyce przejawiało się to w trudnościach z nawiązaniem czy kontynuowaniem współpracy z podwykonawcami. W audycji omawiamy to na przykładzie usług dostaw energii elektrycznej i napraw sieci.

Mimo tych zastrzeżeń, wprowadzenie RODO okazało się pożyteczne dla firm, pozwalając im na uporządkowanie własnej polityki zarządzania danymi osobowymi. – RODO przyniesie więcej transparentności w relacjach z klientami – uważa Katarzyna Sawicka.

Autorzy raportu zauważają, że organy odpowiedzialne za implementację RODO (w Polsce jest nim Urząd Ochrony Danych Osobowych) w okresie wdrażania tych przepisów wspierały przedsiębiorców, wydając wzory odpowiednich dokumentów, wytycznych oraz interpretacji. Nie nałożono jeszcze żadnych kar w związku z naruszeniem RODO, a kontrole są we wczesnym stadium. 

Subskrybuj podcast "Podatki / Prawo"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?