Brexit – Pogotowie podatkowe

Rozwiązania

Brexit – Pogotowie podatkowe

1 lutego 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, niemniej ze względu na trwający okres przejściowy brexit nie wpłynął dotychczas w znaczący sposób na rozliczenie celne ani podatkowe.

15 czerwca Wielka Brytania i UE uzgodniły, że nie będzie przedłużenia okresu przejściowego, który kończy się 31 grudnia 2020 roku. Wprawdzie ciągle trwają negocjacje między UE i Wielką Brytanią dotyczące ułożenia wzajemnych relacji po zakończeniu okresu przejściowego. Niezależnie od wyniku negocjacji dotyczących nowych relacji handlowych UE z Wielką Brytanią, przedsiębiorcy będą musieli być przygotowani na zmiany, które mogą wejść w życie już od 1 stycznia 2021 roku.

Nowe obowiązki dla biznesu w obszarze regulacji celnych i VAT pojawią się zarówno w przypadku scenariusza „ z umową o wolnym handlu”, jak i scenariusza „bez umowy o wolnym handlu”, chociaż to, czy –i jakie –cła oraz formalności celne będą miały zastosowanie, będzie zależeć od wyniku negocjacji.

Nawet w przypadku zawarcia umowy o wolnym handlu przedsiębiorcy prawdopodobnie będą musieli przestrzegać reguł pochodzenia, aby móc korzystać z preferencji celnych, potrzebna może być też rejestracja EORI oraz wypełnianie formalności celnych.

Należy również liczyć się z koniecznością ustanowienia przedstawiciela podatkowego w Polsce przez spółki brytyjskie dotychczas zarejestrowane na VAT w Polsce.

Również zasady oddelegowania pracowników pomiędzy Polską a Wielką Brytanią ulegną zmianie.

W praktyce zakończenie okresu przejściowego może mieć istotny wpływ na:

 • Zmianę rozliczeń Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów/ Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów na Import/Eksport co może między innymi oznaczać odejście od rozliczeń w trybie uproszczonych transakcji trójstronnych w VAT, jak również od rozliczeń w procedurze magazynu typu call-off stock
 • Zmianę procedur rozliczenia VAT (jak również procedur raportowania, m.in. w zakresie Intrastatoraz informacji podsumowujących) oraz konieczność gromadzenia dokumentacji celnej niezbędnej do rozliczeń VAT importu i eksportu
 • Odejście od uproszczeń w zakresie tzw. sprzedaży wysyłkowej
 • Nowe zasady ustalenia miejsca świadczenia niektórych usług
 • Potencjalną możliwość odliczania VAT naliczonego od zakupów związanych z świadczonymi usługami finansowymi, dla których miejscem świadczenia będzie terytorium Wielkiej Brytanii
 • Możliwość sprzedaży towarów podróżnym z Wielkiej Brytanii w systemie TAX FREE
 • Obowiązek ustanowieniaprzez przedsiębiorcę z Wielkiej Brytanii, podlegającego obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w Polsce, przedstawiciela podatkowego w Polsce (odpowiedzialnego za rozliczenia VAT)
 • Procedurę zwrotu VAT przedsiębiorcom z Wielkiej Brytanii w Polsce (w szczególności zmianę zasad, na jakich będą dokonywane te zwroty)
 • Dodatkowy koszt ceł importowych oraz konieczność rozliczenia VAT od importu (co w przeciwieństwie do Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów może powodować koszty cashflow, jeśli specjalne procedury rozliczeń nie zostaną wdrożoną).
 • Obowiązek spełnienia celnych formalności importowo-eksportowych, w tym składania zgłoszeń celnych oraz rejestracji EORI
 • Konieczność weryfikacji specyficznych elementów związanych z rozliczeniami celnymi

W praktyce zakończenie okresu przejściowego może mieć istotny wpływ na:

 • Mobilność pracowników i kwestie związane z legalizacją pobytu i pracy pracowników przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii do Polski i oddelegowywanych z Polski do Wielkiej Brytanii oraz rozliczenia PIT/ ZUSpracowników delegowanych do / z Wielkiej Brytanii
 • Rozliczanie akcyzowe, w szczególności dotyczące przywozu wyrobów akcyzowych do Polski z Wielkiej Brytanii oraz stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy jeśli obecnie jest takowa stosowana na nabyciachwyrobów akcyzowych z Wielkiej Brytanii. W szczególności może być konieczne pozyskanie nowego zezwolenia na gruncie regulacji akcyzowych
 • Rozliczenia w podatku dochodowym CIT, w szczególności dotyczące zasad opodatkowania podatkiem u źródła (WHT) płatności dokonywanych na rzecz podmiotów z Wielkiej Brytanii oraz zasad opodatkowania polskim podatkiem dochodowym (CIT) transakcji dokonywanych z udziałem podmiotów z Wielkiej Brytanii lub których udziałowcami są podmioty z Wielkiej Brytanii.

Dlaczego warto zająć się przygotowaniem do brexitu już dziś?

 • Wiele wskazuje na to, że brexit przyniesie zmiany zasad współpracy z parterami z Wielkiej Brytanii, choć jeszcze nie do końca wiadomo, jaki będzie ostateczny wpływ BREXIT
 • Wdrożenie nowych zasad rozliczeń wymaga czasu
 • Prawo celne umożliwia skorzystanie z dużej gamy uproszczeń, jednak ich zastosowanie wymaga przygotowania, analizy, często uzyskania odpowiednich pozwoleń
 • Wiele wskazuje na to, że główne zmiany związane z brexitem nastąpią na przełomie roku, zwykle poświęcony jest „zamknięciu” roku, tym razem trzeba liczyć się z koniecznością zapewnienia płynności łańcuchów dostaw oraz nowym zdefiniowaniem zasad rozliczania wielu transakcji

Jak możemy pomóc?

Chcemy zaproponować Państwu wsparcie naszych Ekspertów zajmujących się prawem celnym oraz podatkowym, którzy odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące kwestii praktycznych związanych z dostosowaniem do nowych wymogów wynikających brexitu.

 Aby zapewnić Państwu możliwość elastycznej reakcji na wyzwania związane z brexitem oraz efektywną kontrolę kosztów proponujemy Państwu, że nasi specjaliści będą do Państwa dyspozycji i będą udzielać telefonicznych oraz emailowych konsultacji.

Mamy nadzieję, że nasza propozycja pozwoli Państwu efektywnie i sprawnie przygotować się do zmierzenia się z wyzwaniami w obszarze rozliczeń celnych i podatkowych (w szczególności VAT, CIT, PIT, ZUS, akcyza) jakie są związane z brexitem.

Kontakt:

Rafał Zajączkowski

Rafał Zajączkowski

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Rafał Zajączkowski jest leaderem Zespołu Global Trade Advisory Deloitte w Polsce.  Rafał jest licencjonowanym doradcą podatkowym, specjalizuje się w doradztwie w projektach związanych z  rozliczeniami... Więcej

Przemysław Skorupa

Przemysław Skorupa

Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego

Przemysław Skorupa jest licencjonowanym doradcą podatkowym posiadającym doświadczenie w świadczeniu usług doradczych z zakresu podatków pośrednich, związanych z restrukturyzacją oraz transakcjami fina... Więcej