Brexit – Pogotowie podatkowe

Rozwiązania

Brexit – Pogotowie podatkowe

1 lutego 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, niemniej ze względu na trwający okres przejściowy brexit nie wpłynął dotychczas w znaczący sposób na rozliczenie celne ani podatkowe.

Od 1 stycznia 2021 r. zasady współpracy i wymiany handlowej UE-UK są uregulowane w Trade and Cooperation Agreement.

Przedsiębiorcy muszą wypełniać formalności celne, przestrzegać reguł pochodzenia celnego, aby móc korzystać z preferencji celnych, potrzebna jest też rejestracja EORI, a w niektórych przypadkach również w REX.

Również zasady rozliczeń VAT i oddelegowania pracowników pomiędzy Polską a Wielką Brytanią uległy zmianie.

 

W praktyce nowa sytuacja wpływa na:

 • Zmianę rozliczeń Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów/ Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów na Import/Eksport co między innymi oznacza:
  • odejście od rozliczeń w trybie uproszczonych transakcji trójstronnych w VAT, jak również od rozliczeń w procedurze magazynu typu call-off stock (w systemie uproszczenia VAT), nadal w wielu sytuacjach powinno być możliwe jest stosowanie magazynu typu call-off stock w reżimie celnym
  • inne terminy rozliczeń VAT
  • inne wymogi dokumentacyjne
 • Zmianę procedur rozliczenia VAT (jak również procedur raportowania, m.in. w zakresie Intrastatoraz informacji podsumowujących) oraz konieczność gromadzenia dokumentacji celnej niezbędnej do rozliczeń VAT importu i eksportu
 • Odejście od uproszczeń w zakresie tzw. sprzedaży wysyłkowej
 • Nowe zasady ustalenia miejsca świadczenia niektórych usług
 • Potencjalną możliwość odliczania VAT naliczonego od zakupów związanych z świadczonymi usługami finansowymi, dla których miejscem świadczenia będzie terytorium Wielkiej Brytanii
 • Możliwość sprzedaży towarów podróżnym z Wielkiej Brytanii w systemie TAX FREE
 • Procedurę zwrotu VAT przedsiębiorcom z Wielkiej Brytanii w Polsce (w szczególności zmianę zasad, na jakich będą dokonywane te zwroty) – choć w tym zakresie ciągle istnieje sporo wątpliwości
 • Dodatkowy koszt ceł importowych oraz konieczność rozliczenia VAT od importu (co w przeciwieństwie do Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów może powodować koszty cash-flow, jeśli specjalne procedury rozliczeń nie zostaną wdrożone).
 • Obowiązek spełnienia celnych formalności importowo-eksportowych, w tym składania zgłoszeń celnych oraz rejestracji EORI
 • Konieczność weryfikacji specyficznych elementów związanych z rozliczeniami celnymi (klasyfikacji celnej, pochodzenia, wartości celnej)
 • Konieczność ustalania pochodzenia celnego – wbrew pozorom dotyczy ona nie tylko importerów i eksporterów, ale również wielu przedsiębiorców zaopatrujących eksporterów. W konsekwencji, nawet sprzedając towary na rynek polski lub UE może się okazać, że konieczne będzie ustalenie pochodzenia celnego i zmierzenie się z analizą niestety mocno skomplikowanych regulacji.

W praktyce zakończenie okresu przejściowego może mieć istotny wpływ na:

 • Mobilność pracowników i kwestie związane z legalizacją pobytu i pracy pracowników przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii do Polski i oddelegowywanych z Polski do Wielkiej Brytanii oraz rozliczenia PIT/ ZUS pracowników delegowanych do / z Wielkiej Brytanii
 • Rozliczanie akcyzowe, w szczególności dotyczące przywozu wyrobów akcyzowych do Polski z Wielkiej Brytanii oraz stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy, jeśli obecnie jest takowa stosowana na nabyciach wyrobów akcyzowych z Wielkiej Brytanii. W szczególności może być konieczne pozyskanie nowego zezwolenia na gruncie regulacji akcyzowych
 • Rozliczenia w podatku dochodowym CIT, w szczególności dotyczące zasad opodatkowania podatkiem u źródła (WHT) płatności dokonywanych na rzecz podmiotów z Wielkiej Brytanii oraz zasad opodatkowania polskim podatkiem dochodowym (CIT) transakcji dokonywanych z udziałem podmiotów z Wielkiej Brytanii lub których udziałowcami są podmioty z Wielkiej Brytanii.

Jak możemy pomóc?

Chcemy zaproponować Państwu wsparcie naszych Ekspertów zajmujących się prawem celnym oraz podatkowym, którzy odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące kwestii praktycznych związanych z dostosowaniem do nowych wymogów wynikających z brexitu.

Aby zapewnić Państwu możliwość elastycznej reakcji na wyzwania związane z brexitem oraz efektywną kontrolę kosztów proponujemy Państwu, że nasi specjaliści będą do Państwa dyspozycji i będą udzielać telefonicznych oraz emailowych konsultacji.

Mamy nadzieję, że nasza propozycja pozwoli Państwu efektywnie i sprawnie przygotować się do zmierzenia się z wyzwaniami w obszarze rozliczeń celnych i podatkowych (w szczególności VAT, CIT, PIT, ZUS, akcyza) jakie są związane z brexitem.

Kontakt:

Rafał Zajączkowski

Rafał Zajączkowski

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Rafał Zajączkowski jest leaderem Zespołu Global Trade Advisory Deloitte w Polsce.  Rafał jest licencjonowanym doradcą podatkowym, specjalizuje się w doradztwie w projektach związanych z  rozliczeniami... Więcej

Przemysław Skorupa

Przemysław Skorupa

Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego

Przemysław Skorupa jest licencjonowanym doradcą podatkowym posiadającym doświadczenie w świadczeniu usług doradczych z zakresu podatków pośrednich, związanych z restrukturyzacją oraz transakcjami fina... Więcej