Ceny transferowe: wartości niematerialne w rozliczeniach wewnątrzgrupowych

Rozwiązania

Ceny transferowe: wartości niematerialne w rozliczeniach wewnątrzgrupowych

Kompleksowe wsparcie w ustaleniu warunków rynkowych dla transakcji dotyczących wartości niematerialnych (IP)

Własność intelektualna (ang. Intellectual Property – IP) od zawsze stanowi kluczowy komponent potencjału dochodowego przedsiębiorstw i istotny element przewagi konkurencyjnej na rynku.

W rezultacie, podmioty funkcjonujące w ramach grup kapitałowych powszechnie dokonują różnorodnych rozliczeń dotyczących szeroko rozumianych dóbr niematerialnych, celem efektywnego prowadzenia i dalszego rozwijania swojej działalności.

Ustalenie cen rynkowych bywa dużym wyzwaniem z uwagi na:

 • specyfikę własności intelektualnej (niematerialny charakter przedmiotu transakcji, którego wartość niekiedy nie może być jednoznacznie oszacowana), a także
 • wielość podmiotów zaangażowanych w opracowanie, rozwijanie, utrzymywanie, ochronę i korzystanie z IP w grupie.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszej praktyki cen transferowych wspieramy Klientów we wszystkich aspektach związanych z wartościami niematerialnymi.

Zapewniamy usługi dostosowane do potrzeb danego Klienta i charakteru transakcji, w tym w szczególności usługi obejmujące:

 • TP Skan nakierowany na wartości niematerialne, obejmujący wsparcie w identyfikacji wartościowego IP w grupie,
 • przygotowywanie oraz analizy treści umów dotyczących transakcji związanych z IP pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • przeprowadzanie analiz funkcjonalnych ze szczególnym uwzględnieniem pełnionych funkcji, ponoszonych ryzyk i angażowanych aktywów dotyczących wartości niematerialnych,
 • przeprowadzanie analiz DEMPE (ang. development, enhancement, maintenance, protection and exploitation of intangibles), czyli badań obejmujących identyfikację stron zaangażowanych w rozwój, ulepszanie, utrzymywanie, ochronę i korzystanie z dóbr niematerialnych w łańcuchu tworzenia wartości dodanej w grupie, z uwzględnieniem prawidłowego podziału korzyści związanych z IP,
 • doradztwo dotyczące wyboru metody ustalania cen transferowych na potrzeby rozliczenia wynagrodzenia pomiędzy podmiotami powiązanymi z tytułu transakcji związanych z wartościami niematerialnymi,
 • przygotowywanie analiz porównawczych dotyczących IP (w wariantach wewnętrznych oraz zewnętrznych, z wykorzystaniem profesjonalnych baz danych m.in. ktMINE lub RoyaltyStat),
 • TP Compliance: przygotowywanie dokumentacji cen transferowych (Local File oraz Master File) obejmującej przepływy związane z wartościami niematerialnymi oraz pomoc w odpowiednim sporządzeniu formularzy TPR-C na potrzeby zaraportowania takich transakcji.


Ponadto, w ramach wsparcia „skrojonego na miarę potrzeb”, wspieramy Klientów w pozostałych obszarach związanych z IP, takich jak:

 • Porozumienia APA / BAPA / MAP dotyczące IP
  Wspieramy Klientów w procesach zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA / BAPA) oraz unikania podwójnego opodatkowania na mocy procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP) dotyczących IP od momentu złożenia wniosku, przez dyskusje z organem aż do momentu uzyskania decyzji. Zawieramy kilkadziesiąt porozumień tego typu rocznie, z dotychczasowym wskaźnikiem sukcesu w postępowaniach na poziomie 100%.
 • Restrukturyzacje obejmujące IP
  Pomagamy zapewnić, że rozliczenie transferów IP związanych z szerokorozumianymi reorganizacjami w grupie nastąpi zgodnie z zasadą ceny rynkowej (w tym uwzględniając kalkulację ewentualnego „exit fee”). Kompleksowo wspieramy również proces dokumentacji restrukturyzacji.
 • Ulga „IP Box”
  IP Box jest instrumentem umożliwiającym skorzystanie z preferencyjnej 5% stawki podatku od dochodów uzyskanych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Naszym Klientom pomagamy m.in. w przeprowadzeniu analizy opłacalności i możliwości skorzystania z IP Box oraz we wdrożeniu odpowiednich modeli rozliczeniowych dla transakcji objętych ulgą.

Webinar: Ceny transferowe

Wartości niematerialne w rozliczeniach wewnątrzgrupowych – ryzyka i wyzwania

Nagranie webinaru z dnia 12 września 2023 r.

Obejrzyj nagranie

Nasze wsparcie będzie dla Państwa szczególnie cenne jeśli:

 • Państwa firma obciążana jest opłatami z tytułu wartości niematerialnych od podmiotów powiązanych (np. licencje, opłaty za korzystanie ze znaków towarowych) – w szczególności jeśli ich wartość jest znacząca, posiadają Państwo trudności z oszacowaniem adekwatności tych opłat w stosunku do korzyści osiąganych przez polską spółkę w świetle prowadzonej działalności lub też posiadają Państwo wątpliwości co do samej zasadności ponoszenia przez Państwa firmę przedmiotowych obciążeń,
 • Państwa firma zaangażowana jest w opracowanie, rozwijanie lub utrzymywanie IP w grupie (np. prowadząc szeroko rozumiane prace badawczo-rozwojowe),
 • chcecie Państwo przygotować się na ewentualną kontrolę podatkową z zakresu cen transferowych obejmującą weryfikację transakcji wewnątrzgrupowych dotyczących IP, rozpoznać zawczasu istotne obszary ryzyka w tym zakresie oraz wdrożyć odpowiednie procedury wewnętrzne w celu ograniczenia tych ryzyk,
 • planują Państwo podjąć dyskusje z grupą dotyczące obciążeń z tytułu IP celem zapewnienia, że polityka w tym zakresie zgodna jest z polskimi regulacjami w zakresie cen transferowych i nie prowadzi do eskalacji ryzyka dla członków zarządu polskiej spółki.

Dzięki współpracy z nami zyskają Państwo dostęp do porad specjalistów, posiadających szerokie doświadczenie w projektach z zakresu wartości niematerialnych w rozliczeniach wewnątrzgrupowych, mających dostęp do globalnego know-how oraz rozumiejących oczekiwania polskich organów podatkowych, przez co zmniejszą Państwo ryzyko zakwestionowania transakcji dotyczących wartości niematerialnych.

Nasz zespół na co dzień uczestniczy w kontrolach podatkowych, w tym w zakresie transakcji wewnątrzgrupowych dotyczących IP, w ramach których przygotował wiele materiałów użytecznych dla Klientów i pozytywnie ocenionych przez organy podatkowe.

Document

Webinar: Ceny transferowe I Wartości niematerialne w rozliczeniach wewnątrzgrupowych – ryzyka i wyzwania
Rozliczenia z tytułu wartości niematerialnych (IP) w grupach podmiotów powiązanych w kontekście przepisów o cenach transferowych

Nagranie webinaru z dnia
12 września 2023 r.

Obejrzyj nagranie

Kontakt:

Mariusz Każuch

Mariusz Każuch

Partner Associate w zespole cen transferowych

Mariusz jest doradcą podatkowym. Przed dołączeniem do zespołu Deloitte w listopadzie 2017 r., pełnił funkcję zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnego za negocjacje po... Więcej

Igor Fudali

Igor Fudali

Partner w zespole cen transferowych

Igor Fudali jest biegłym rewidentem. Posiada blisko 15-letnie doświadczenie w zakresie opracowania i wdrażania modeli cen transferowych, analiz dot. restrukturyzacji transakcji pomiędzy podmiotami pow... Więcej