Doradztwo inwestycyjne dla JST

Rozwiązania

Doradztwo inwestycyjne dla JST

Kompleksowe wsparcie w realizacji projektów inwestycyjnych dla JST

Realizując projekty inwestycyjne JST muszą mierzyć się z szeregiem wątpliwości prawnych i podatkowych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w kontaktach z organami podatkowymi oraz instytucjami dofinansowującymi, świadczymy kompleksowe wsparcie w prawidłowej realizacji takich zadań. W ramach współpracy możemy Państwu zaoferować diagnozę ryzyk, analizy oceniające potencjał oszczędnościowy, jak również działania mające na celu zabezpieczenie praw i obowiązków wynikających z ustawy o VAT, w tym możliwości odzyskania VAT, określenia kwot do zapłaty czy ustalenia prawa do potencjalnych odsetek. Wspieramy również JST w przeprowadzeniu całego procesu odzyskania podatku VAT naliczonego oraz rozliczenia podatku VAT należnego, zarówno na etapie przygotowania korekt przeszłych okresów lub rozliczeń bieżących, jak i w toku współpracy z organami skarbowymi (kontrole, postepowania podatkowe, czynności sprawdzające). W razie potrzeby reprezentujemy też JST przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi jako profesjonalni pełnomocnicy. Równolegle zajmujemy się kwestiami prawnymi związanymi z procesem inwestycyjnym, w tym m.in. wpływem rozliczeń VAT na obowiązki JST związane z różnego rodzaju dofinansowaniami (kwalifikowalność), jak i specyficznymi dla samorządu uwarunkowaniami prawnymi wpływającymi na funkcjonowanie inwestycji.

Kontakt:

Wojciech Lenard

Wojciech Lenard

BD Coordinator w Zespole VAT dla sektora publicznego

Wojciech w zespole VAT jest osobą odpowiedzialną za kontakt z podmiotami z sektora publicznego. Do jego zadań należy organizacja spotkań zdalnych, ofertowanie, kontakt telefoniczny i mailowy z kliente... Więcej