JPK_VDEK

Rozwiązania

JPK_VDEK

Wsparcie w zakresie przygotowania do wdrożenia nowej struktury JPK_V7M lub JPK_V7K

W świetle nowych regulacji wszystkie jednostki samorządu terytorialnego powinny przygotować swoje systemy i procedury tak, aby być gotowymi na złożenie pierwszej deklaracji / pliku JPK_V7M lub JPK_V7K (dalej zbiorczo jako: „JPK_VDEK”) w terminie do 25 listopada 2020 r. (za październik 2020 r.)

Nasze usługi mają na celu wsparcie Państwa jednostki samorządu terytorialnego (w procesie zidentyfikowania poszczególnych kodów, których zastosowanie będzie obligatoryjne w ramach JPK_VDEK w odniesieniu do wszystkich występujących w JST transakcji, które będzie ona musiała uwzględniać w swoim raportowaniu od października 2020 r. W naszych działaniach opieramy się na analizie wypełnionego przez Państwa detalicznego kwestionariusza dotyczącego każdej z jednostek organizacyjnych JST.

Takie zidentyfikowanie wszystkich transakcji podlegających raportowaniu z odpowiednimi kodami dla celów JPK_VDEK pozwoli JST na bezpieczne wdrożenie zmian systemowych we współpracy z dostawcą oprogramowania finansowo-księgowego w JST.

Zagadnienie wdrożenia JKP_VDEK w JEST zostało również omówione podczas webcastu, którego nagranie można obejrzeć wchodząc w poniższy link:

JPK_V7M nowym wyzwaniem dla jednostek samorządu terytorialnego

Kontakt

Tomasz Siek

Tomasz Siek

Partner w Zespole VAT dla sektora publicznego

Tomasz Siek jest doradcą podatkowym i Partnerem w Dziale Podatków Pośrednich Deloitte. Ukończył Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji). Tomasz posiada ponad 16-letnie doświadczenie w z... Więcej

Paweł Mikuła

Paweł Mikuła

Partner Associate

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński, rozprawa z wyróżnieniem), licencjonowany doradca podatkowy, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału ... Więcej

Rafał Pawlicki

Rafał Pawlicki

Partner w dziale Doradztwa Podatkowego

Rafał ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym i posiada po... Więcej

Bartosz Rasz

Bartosz Rasz

Partner Associate w Zespole VAT dla sektora publicznego

Bartosz Rasz jest licencjonowanym doradcą podatkowym, Partnerem Associate w dziale doradztwa podatkowego w poznańskim biurze Deloitte, gdzie kieruje m.in. projektami związanymi z podatkiem VAT w Unii ... Więcej