Kompleksowe rozwiązanie w zakresie CESOP

Rozwiązania

Kompleksowe rozwiązanie w zakresie CESOP

W 2024 r. w życie wejdzie nowa regulacja dotycząca przekazywania danych płatniczych do CESOP

Platforma CESOP Deloitte

Przepisy dotyczące przekazywania danych płatniczych do scentralizowanej europejskiej bazy danych (CESOP) wejdą w życie w styczniu 2024 r., stawiając istotne wyzwanie przed dostawcami usług płatniczych (instytucje kredytowe, instytucje płatnicze). Deloitte oferuje kompleksowe rozwiązanie wspierające podmioty obowiązane do wdrożenia CESOP w sposób terminowy, zgodny z przepisami i efektywny kosztowo.

CESOP, nowy Centralny Elektroniczny System Informacji Płatniczej UE, został stworzony w celu wspierania wysiłków na rzecz zlikwidowania luki podatkowej w VAT w Unii Europejskiej. Począwszy od 2024 r., wszyscy dostawcy usług płatniczych w UE będą zobowiązani do zgłaszania danych transakcyjnych dotyczących płatności transgranicznych.

CESOP stawia przed dostawcami usług płatniczych istotne wyzwania związane z przetwarzaniem danych transakcyjnych dla celów podatkowych; są to przede wszystkim złożone kryteria wyboru danych do raportowania, znaczące ilości tychże danych wymagane na poziomie transakcyjnym, które różnią się od tych wymaganych przez inne przepisy podatkowe, oraz konieczność składania raportów w okresach kwartalnych i wszystko to w połączeniu z krótkim terminem na wdrożenie wymaganych zmian.

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

W celu prawidłowego wdrożenia obowiązków CESOP, dostawcy usług płatniczych powinny zmierzyć się z następującymi pytaniami:

 • Co oznaczają obowiązki CESOP dla mojej organizacji?
 • Czy dane, systemy, procesy i personel organizacji są gotowi na sprostanie wymaganiom CEOP?
 • Jak wdrożyć CESOP, aby zagwarantować kompletność i terminowość każdego raportu?

 

Jakie są wyzwania stojące przed instytucjami płatniczymi w związku z CESOP

 • Uwzględnianie w projekcie wielu jednostek instytucji: podatki, operacje, IT.
 • Uwzględnienie nowych potrzeb raportowych w funkcjonujących w instytucji procesach sprawozdawczych.
 • Zapewnienie kompletności i spójności raportowanych danych w przypadku podmiotów działających w więcej niż jednym kraju UE
 • Identyfikacja transakcji podlegających obowiązku raportowania oraz ich agregacja zgodnie z wymogami dla celów sprawozdawczych:
  • transakcje transgraniczne w ramach EOG
  • metody płatności podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu
  • próg istotności, czyli 25 transakcji otrzymanych przez jednego odbiorcę w kwartale
  • poprawna identyfikacja
    

Deloitte oferuje kompleksowe rozwiązanie IT, łączące szerokie możliwości i bogate doświadczenia Deloitte w zakresie podatków oraz technologii.

 • Posiadamy bezpieczne urządzenie, które gromadzi i przetwarza dane zgodnie z wymogami CESOP, generuje raporty w wymaganym formacie i pomaga ich w składaniu do organów podatkowych.
 • Dysponujemy zespołem osób z doświadczeniem w raportowaniu dla celów podatkowych, które pomagają skutecznie wprowadzać je w organizacji.
 • Posiadamy międzynarodową sieć biur, w tym w Państwach członkowskich UE, z którymi na bieżąco wymieniamy się doświadczeniem w zakresie raportowania dla celów podatkowych.

 

Wsparcie Deloitte

1. Identyfikacja transakcji podlegających raportowaniu w ramach CESOP w dwóch płaszczyznach:

 • analiza przedmiotowa;
 • analiza podmiotowa.

2. Określenie zasad powstania obowiązku sprawozdawczego -wprowadzenie sposobu weryfikacji spełniania dwóch warunków:

 • aby płatność miała charakter transgraniczny oraz
 • wykonanie co najmniej 25 płatności transgranicznych na kwartał na rzecz jednego odbiorcy płatności.

3. Mapowanie danych zawartych systemie transakcyjnym instytucji płatniczej do zakresu danych wymaganych w procesie sprawozdawczym i w prowadzonej ewidencji.

4. Autorskie narzędzie Deloitte do raportowania CESOP -główne założenia

 

Zakres wsparcia

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Nasza platforma CESOP, przyniesie organizacji następujące ułatwienia:

 • Automatyzację wszędzie tam, gdzie to możliwe
 • Skalowalność i obsługę miliarda transakcji
 • Wszystkie wymagane przez CESOP funkcje przetwarzania danych
 • Analizę i kontrolę za pośrednictwem portalu intuicyjnego w obsłudze
 • Bezpieczeństwo w każdym wymaganym aspekcie

Czy chcą Państwo dowiedzieć się więcej o naszym rozwiązaniu lub otrzymać wersję demonstracyjną?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kontakt:

Przemysław Skorupa

Przemysław Skorupa

Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego

Przemysław Skorupa jest licencjonowanym doradcą podatkowym posiadającym doświadczenie w świadczeniu usług doradczych z zakresu podatków pośrednich, związanych z restrukturyzacją oraz transakcjami fina... Więcej

Dariusz Osada

Dariusz Osada

Doradca Podatkowy, Radca Prawny w Zespole Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych

Dariusz jest radcą prawnym oraz doradcą podatkowym. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla instytucji finansowych. Jego klientami są banki, w tym banki spółdzielcze, firmy leasingowe, domy makle... Więcej

Michał Paszkiet

Michał Paszkiet

Doradca Finansowy, Starszy Konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych

Michał jest doradcą podatkowym i starszym konsultantem w zespole doradztwa podatkowego dla instytucji finansowych (FSI). Bierze udział w bieżącym doradztwie z zakresu m.in. podatku dochodowego od osób... Więcej