MyRET

Rozwiązania

MyRET

Narzędzie Deloitte służące do automatyzacji procesu rozliczeń podatku od nieruchomości

Od 2020 r. na terenie całego kraju obowiązują jednolite wzory deklaracji oraz załączników do deklaracji na podatek od nieruchomości. Niewątpliwie ujednolicenie wzorów deklaracji stanowi zdecydowane ułatwienie dla tych podatników, którzy posiadają majątek na obszarze wielu gmin. Z drugiej strony wprowadzone zmiany niosły za sobą (i dalej niosą) pewnie dodatkowe wymagania co do odpowiedniej inwentaryzacji majątku.

Ujednolicenie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości wprowadziło możliwość zmierzenia się z tematem automatyzacji procesu ich wypełniania oraz wymaganych załączników. Proces, który do tej pory wymagał angażowania znacznej liczby pracowników, niekiedy przez okres wielu dni lub nawet tygodni, może być obecnie w znacznej części zautomatyzowany.

Jak możemy pomóc?

Korzystając z wprowadzenia ujednoliconego wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, specjaliści Deloitte przygotowali narzędzie, które pozwala na automatyzację procesu rozliczeń. Narzędzie Deloitte jest proste i intuicyjne w użytkowaniu – bazuje na rozwiązaniach programu MS Excel.

MyRET pozwala na automatyczne przygotowanie deklaracji rocznych na podatek od nieruchomości, korekt deklaracji podatkowych oraz kalkulacji podatkowych na potrzeby generowanych dokumentów, bazując na następujących źródłach danych:

 • Bazy danych teleadresowych organów podatkowych oraz aktualnych stawek podatkowych w poszczególnych gminach przygotowywanej przez Deloitte.
 • Zestawień gruntów, budowli, budynków należących do podatnika.

 

Na podstawie wprowadzonych danych narzędzie Deloitte automatycznie generuje deklarację na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami, zapewniając m.in.:

 • Wypełnienie wymaganych elementów formalnych (danych adresowych organu podatkowego oraz podatnika);
 • Wpisanie sum podstaw opodatkowania dla gruntów, budynków oraz budowli (z podziałem na podokresy oraz na poszczególne stawki);
 • Wpisanie stawek podatkowych właściwych dla danej gminy;
 • Obliczenie kwot podatku dla poszczególnych grup przedmiotów opodatkowania;
 • Obliczenie łącznej kwoty podatku oraz wyliczenie rat dla poszczególnych miesięcy;
 • Wypełnienie szczegółowo załączników ZDN-1 i ZDN-2 (wraz ze wskazaniem wszystkich wymaganych w tym zakresie danych);
 • Finalnie sprawdzenie spójności wygenerowanych plików z danymi źródłowymi.

Korzyści wynikające z automatyzacji procesu rozliczeń podatku od nieruchomości:

 • Oszczędność czasu przy rozliczeniach podatku od nieruchomości;
 • Zminimalizowane ryzyka pomyłek przy wypełnianiu deklaracji na podatek od nieruchomości oraz ich korekt;
 • Zgromadzenie kompletu danych dotyczących podatku od nieruchomości w jednym narzędziu.

Jak wygląda i jak działa narzędzie?

Propozycja pakietów

Do kogo skierowane jest narzędzie MyRET?

MyRET skierowane jest w szczególności do tych podatników podatku od nieruchomości, którzy posiadają majątek w dużej ilości gmin lub posiadają majątek składający się wiele obiektów inwentarzowych (gruntów, budynków oraz budowli), które muszą zostać wskazane w załącznikach do deklaracji na podatek.

Jesteś zainteresowany produktem?
Chcesz się umówić na bezpłatny pokaz demo?


Kontakt:

Paweł Banasik

Paweł Banasik

Lider Zespołu ds. Podatku od nieruchomości | Lider Grupy Industrials

Paweł jest doradcą podatkowym i Partnerem odpowiedzialnym za Zespół Podatku od Nieruchomości w Deloitte oraz Liderem grupy Industrials w ramach specjalizacji branżowej Energy, Resources & Industrials ... Więcej

Adam Kałążny

Adam Kałążny

Partner Associate

Adam jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym i autorem licznych publikacji naukowych w tym książek pt. „Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości” oraz „The Taxation of Energy-Sector ... Więcej

Paweł Pucher

Paweł Pucher

Senior Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Paweł jest prawnikiem, licencjonowanym doradcą podatkowym, posiadaczem dyplomu CIMA Adv Dip MA. Pełni funkcję Starszego Menedżera w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte. Posiada ponad 10-cio letnie d... Więcej

Mateusz Prusak

Mateusz Prusak

Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Mateusz jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim i aplikantem radcowskim. Pełni funkcję starszego menedżera w krakowskim biurze Deloitte. Mateusz specjalizuje się w zagadnieniach związany... Więcej