Ograniczony przegląd rozliczeń VAT, JST

Rozwiązania

Ograniczony przegląd rozliczeń VAT

Ograniczony przegląd podatkowy w zakresie rozliczeń VAT oparty na informacjach uzyskanych od jednostki samorządu terytorialnego

Aby ograniczyć ryzyko zakwestionowanie przez ograny podatkowe prawidłowości rozliczeń Vat w Państwa JST, proponujemy wykonanie ograniczonego przeglądu podatkowego na podstawie wypełnionej przez Państwa ankiety oraz udostępnionych dokumentach i deklaracjach VAT za objęty przeglądem okres czasu.

Po przeprowadzaniu analizy rozliczeń, otrzymają Państwo pisemny raport, w którym wskażemy obszar o podwyższonym ryzyku zakwestionowania przez organy podatkowe prawidłowości rozliczeń VAT.

Kontakt

Tomasz Siek

Tomasz Siek

Partner w Zespole VAT dla sektora publicznego

Tomasz Siek jest doradcą podatkowym i Partnerem w Dziale Podatków Pośrednich Deloitte. Ukończył Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji). Tomasz posiada ponad 16-letnie doświadczenie w z... Więcej

Paweł Mikuła

Paweł Mikuła

Partner Associate

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński, rozprawa z wyróżnieniem), licencjonowany doradca podatkowy, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału ... Więcej

Rafał Pawlicki

Rafał Pawlicki

Partner w dziale Doradztwa Podatkowego

Rafał ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym i posiada po... Więcej

Bartosz Rasz

Bartosz Rasz

Partner Associate w Zespole VAT dla sektora publicznego

Bartosz Rasz jest licencjonowanym doradcą podatkowym, Partnerem Associate w dziale doradztwa podatkowego w poznańskim biurze Deloitte, gdzie kieruje m.in. projektami związanymi z podatkiem VAT w Unii ... Więcej