Ceny tansferowe

Usługi

Ceny transferowe

Zarządzanie ryzykiem związanym z cenami transferowymi

Nasze projekty uwzględniają założenia biznesowe Klientów, tak aby wprowadzone rozwiązania nie tylko umożliwiały efektywną realizację obowiązków nakładanych na podatników przez regulacje w zakresie cen transferowych, ale by były dostosowane do specyfiki prowadzonej przez naszych klientów działalności gospodarczej.

Nasze usługi obejmują:

 • projektowanie systemów rozliczeń z podmiotami powiązanymi
 • analiza transakcji i zastowowanych w nich mechanizmów kalkulacji cen w oparciu o zewnętrzne dane porównywalne – w celu weryfikacji zgodności istniejących rozwiązań z polskimi i międzynarodowymi regulacjami w zakresie cen transferowych
 • sporządzanie kompleksowej dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi w zakresie:
  - dóbr materialnych;
  - usług;
  - wartości niematerialnych i prawnych;
 • - transakcji finansowych;
 • wsparcie w kontaktach z władzami skarbowymi;
 • pomoc przy przygotowaniu wniosku o zawarcie porozumienia cenowego i niezbędnej dokumentacji/ wsparcie w procesie uzyskiwania decyzji Ministra Finansów o porozumieniu cenowym;
 • szkolenia oraz warsztaty w obejmujące zakresem ceny transferowe.

W naszych projektach korzystamy z narzędzi przewidzianych przez przepisy polskie, wytyczne OECD w zakresie cen transferowych i inne regulacje międzynarodowe. W naszej pracy uwzględniamy praktykę w zakresie badania przez władze skarbowe – zarówno polskie jak i z innych krajów Unii Europejskiej – transakcji z podmiotami powiązanymi.

Nasz Zespół

Iwona Georgijew

Iwona Georgijew

Partner | Lider klubu SheXO

Iwona kieruje Zespołem Cen Transferowych w Polsce oraz odpowiada za regionalny Zespół Cen Transferowych w Europie Środkowowschodniej. Jest członkiem Międzynarodowej Rady ds. Kontrowersji Dotyczących C... Więcej

Rafał Sadowski

Rafał Sadowski

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego

Rafał Sadowski jest ekonomistą i licencjonowanym doradcą podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach cen transferowych. Uczestniczył w realizacji różnorodnych projektów, w tym w negocjowaniu porozumi... Więcej

Tomasz Adamski

Tomasz Adamski

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Od ponad 15 lat świadczy usługi doradcze obejmujące planowanie strategiczne, zarządzanie ryzykiem, projektowanie, prace dokumentacyjne i wdrożeniowe. Obsługiwał różnorodne branże, w tym telekomunikacy... Więcej

Agnieszka Mitoraj

Agnieszka Mitoraj

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Agnieszka kieruje zespołem ds. cen transferowych w regionie północno-zachodnim (Poznań, Szczecin, Gdańsk, Łódź). Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, ze s... Więcej

Agnieszka Walter

Agnieszka Walter

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Agnieszka koordynuje prace podatkowe w ramach Grupy Energetycznej oraz kieruje Zespołem Cen Transferowych w regionie południowym. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku dochodowego od os... Więcej