Ceny tansferowe

Usługi

Zarządzanie ryzykiem związanym z cenami transferowymi

Nasze projekty uwzględniają założenia biznesowe Klientów, tak aby wprowadzone rozwiązania nie tylko umożliwiały efektywną realizację obowiązków nakładanych na podatników przez regulacje w zakresie cen transferowych, ale by były dostosowane do specyfiki prowadzonej przez naszych klientów działalności gospodarczej.

Nasze usługi obejmują:

 • projektowanie systemów rozliczeń z podmiotami powiązanymi
 • analiza transakcji i zastowowanych w nich mechanizmów kalkulacji cen w oparciu o zewnętrzne dane porównywalne – w celu weryfikacji zgodności istniejących rozwiązań z polskimi i międzynarodowymi regulacjami w zakresie cen transferowych
 • sporządzanie kompleksowej dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi w zakresie:
  - dóbr materialnych;
  - usług;
  - wartości niematerialnych i prawnych;
 • - transakcji finansowych;
 • wsparcie w kontaktach z władzami skarbowymi;
 • pomoc przy przygotowaniu wniosku o zawarcie porozumienia cenowego i niezbędnej dokumentacji/ wsparcie w procesie uzyskiwania decyzji Ministra Finansów o porozumieniu cenowym;
 • szkolenia oraz warsztaty w obejmujące zakresem ceny transferowe.

W naszych projektach korzystamy z narzędzi przewidzianych przez przepisy polskie, wytyczne OECD w zakresie cen transferowych i inne regulacje międzynarodowe. W naszej pracy uwzględniamy praktykę w zakresie badania przez władze skarbowe – zarówno polskie jak i z innych krajów Unii Europejskiej – transakcji z podmiotami powiązanymi.

Nasz Zespół

Iva Georgijew

Iva Georgijew

Partner | Lider klubu SheXO

Iva kieruje Zespołem Cen Transferowych w Polsce oraz odpowiada za regionalny Zespół Cen Transferowych w Europie Środkowowschodniej. Jest członkiem Międzynarodowej Rady ds. Kontrowersji Dotyczących Cen... Więcej

Rafał Sadowski

Rafał Sadowski

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego

Rafał Sadowski jest ekonomistą i licencjonowanym doradcą podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach cen transferowych. Uczestniczył w realizacji różnorodnych projektów, w tym w negocjowaniu porozumi... Więcej

Tomasz Adamski

Tomasz Adamski

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Od ponad 20 lat świadczy usługi doradcze obejmujące planowanie strategiczne, zarządzanie ryzykiem, projektowanie, prace dokumentacyjne i wdrożeniowe. Obsługiwał różnorodne branże, w tym telekomunikacy... Więcej

Mariusz Każuch

Mariusz Każuch

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Doradca podatkowy. Przed dołączeniem do zespołu Deloitte w listopadzie 2017 r., pełnił funkcję zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnego za negocjacje uprzednich poroz... Więcej

Igor Fudali

Igor Fudali

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Igor Fudali świadczy usługi doradcze w zakresie cen transferowych, obejmujące przygotowanie modeli biznesowych, restrukturyzację przedsiębiorstw, zarządzanie łańcuchem wartości i audyty podatkowe. W D... Więcej

Tomasz Imiołczyk

Tomasz Imiołczyk

Dyrektor w dziale Doradztwa Podatkowego

Tomasz specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zastosowaniem cen transferowych w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Ponadto, posiada doświadczenie w realizacji projektów z zakresu Uprzednich Poro... Więcej

Zuzanna Rosińska

Zuzanna Rosińska

Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Zuzanna pracuje w Deloitte od 2006 r. W tym czasie zaangażowana była w realizację projektów obejmujących zagadnienia z zakresu cen transferowych, w tym opracowywanie dokumentacji cen transferowych, an... Więcej

Mikołaj Michalski

Mikołaj Michalski

Dyrektor w dziale Doradztwa Podatkowego

Posiada doświadczenie w cenach transferowych obejmujące: przygotowanie analiz porównawczych (transakcji dotyczących majątku trwałego, usług, własności intelektualnej i finansowych), opracowanie wewnąt... Więcej