Usługi

Certyfikat AEO

Doradztwo podatkowe w zakresie certyfikatu AEO

Wspieramy naszych Klientów w efektywnym i sprawnym przygotowaniu oraz przeprowadzeniu postępowania audytowego związanego z przyznaniem statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO oraz przyznaniem i zachowaniem pozwoleń na korzystanie z uproszczonych procedur celnych.

Nasza asysta w ramach tego typu projektów obejmuje:

  • kompleksową pomoc w przygotowaniu Spółki do procesu certyfikacji oraz audytu celnego;
  • pomoc w przygotowaniu wniosku i w dokonaniu samooceny;
  • badanie mające na celu ocenę, czy Spółka spełnia określane w przepisach kryteria;
  • szczegółowe badanie istniejących procedur wewnętrznych w celu identyfikacji potencjalnych obszarów ryzyka;
  • pomoc w stworzeniu brakujących procedur lub zmodyfikowaniu już istniejących, aby pokrywały one istotne z punktu widzenia AEO oraz uproszczonych procedur celnych obszary ryzyka;
  • pomoc w przygotowaniu i wdrożeniu odpowiednich procedur oraz niezbędnej dokumentacji;
  • wsparcie w trakcie audytu celnego oraz w procesie przyznawania świadectwa przez organy celne;
  • szkolenia z zakresu rozliczeń i procedur celnych.