Usługi

Cło

Doradztwo podatkowe w zakresie cła

Regulacje celne odgrywają kluczową rolę w międzynarodowej wymianie handlowej. Naszym klientom oferujemy wsparcie w planowaniu kosztów związanych z importem towarów oraz doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności transakcji importowych z obowiązującymi regulacjami.

Nasze usługi obejmują:

 • pomoc we właściwym stosowaniu przepisów celnych i podatkowych związanych z międzynarodowym obrotem towarowym;
 • pomoc w rozliczeniach celno-podatkowych związanych z międzynarodowym obrotem towarowym;
 • pomoc w ustalaniu i potwierdzaniu pochodzenia celnego towarów;
 • pomoc w klasyfikacji celnej towarów oraz w występowaniu o Wiążące Informacje o Pochodzeniu Towarów;
 • pomoc w trakcie odpraw celnych;
 • doradztwo w przypadku sporów z władzami celnymi we wszystkich obszarach ich działania, m. in. cło, VAT, akcyza, zgłoszenia INTRASTAT, Wspólna Polityka Rolna, w zakresie gier i zakładów wzajemnych,
 • asystę oraz reprezentację w postępowaniach celnych i podatkowych przed organami obu instancji jak również przed Wojewódzkim oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • pomoc we wdrożeniu lub ulepszeniu celnych procedur gospodarczych (uszlachetnianie czynne / bierne, przetwarzanie pod kontrolą celną, skład celny, odprawa czasowa);
 • pomoc w postępowaniach antydumpingowych i postępowaniach ochronnych;
 • pomoc w uzyskaniu kontyngentów celnych lub pozwoleń importowych;
 • szkolenia oraz opinie prawne we wszystkich wymienionych obszarach.