Dotacje i ulgi inwestycyjne

Usługi

Dotacje i ulgi

Fundusze UE oraz ulgi i dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorców

Poza ogromną pulą środków, które napłyną do Polski w latach 2014-2020 w ramach dotacji i środków zwrotnych z budżetu Unii Europejskiej, do dyspozycji polskich przedsiębiorców są jeszcze fundusze ze środków krajowych i międzynarodowych, a także zachęty inwestycyjne w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) czy zwolnień z podatków lokalnych.

Doradzamy w zakresie pozyskiwania dofinansowania na inwestycje dotyczące m. in. tworzenia i rozwoju nowych przedsiębiorstw, w tym rozwoju centrów usług, wdrażania innowacyjnych technologii, badań i rozwoju, szkoleń, staży i praktyk oraz ochrony środowiska.

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • wsparcie w odpowiednim umiejscowieniu inwestycji
 • analizę możliwości finansowania inwestycji
 • weryfikację rynkowości transakcji realizowanych w ramach działalności gospodarczej poprzez Test Prywatnego Inwestora (TPI)
 • pomoc w określeniu statusu przedsiębiorstwa, co pozwala na uniknięcie ryzyka zwrotu pomocy publicznej
 • zarządzanie projektem i jego rozliczanie
 • wsparcie w procesach związanych z pozyskaniem dofinansowania zarówno ze środków Unii Europejskiej, środków krajowych jak i współpracy międzynarodowej.
 • pomoc w przygotowaniu zgłoszenia dużego projektu inwestycyjnego
 • audyty realizacji projektu
 • wsparcie w uzyskaniu ulgi podatkowej na zakup nowych technologii
 • szkolenia z zakresu pomocy publicznej
 • badanie poprawności realizacji projektów pod kątem spójności z założeniami zawartymi we wnioskach o dofinansowanie oraz zobowiązaniami wynikającymi ze związanych z nimi umów