Dotacje na rozwój firmy

Usługi

Dotacje na rozwój firmy

Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji na innowacje i inwestycje z funduszy UE i krajowych

Od wielu lat przedsiębiorcy mogą korzystać z dotacji i środków zwrotnych z budżetu Unii Europejskiej – Polska jest jednym z największych beneficjentów funduszy strukturalnych. Do dyspozycji polskich firm są również fundusze ze środków krajowych i międzynarodowych.

Obecnie trwają prace nad budżetem na kolejną perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 i programami, których celem będzie dalsze wsparcie innowacyjności i działań badawczo–rozwojowych, rozwiązań związanych z ochroną środowiska, które przyczynią się do osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy do 2050 r., jak również wsparcie krajów członkowskich w wychodzeniu z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Dotacje na rozwój firmy – kto może skorzystać?

 
 • firmy z sektora MŚP i duże przedsiębiorstwa działające niemal w każdej branży, tworzące lub rozwijające swoją działalność w Polsce,
 • międzynarodowe grupy kapitałowe poszukujące lokalizacji nowych inwestycji,
 • przedsiębiorstwa inwestujące w innowacyjne i przyjazne środowisku rozwiązania.Dotacje na rozwój firmy

Jak możemy pomóc?

Doradzamy w zakresie pozyskiwania dofinansowania na inwestycje i innowacje dotyczące m.in. tworzenia i rozwoju nowych przedsiębiorstw, w tym rozwoju centrów usług i centrów badawczo-rozwojowych, wdrażania innowacyjnych technologii, badań i rozwoju, szkoleń, staży i praktyk oraz ochrony środowiska.

Nasze usługi obejmują m.in.:

 
 • wsparcie w odpowiednim umiejscowieniu inwestycji,
 • analizę możliwości finansowania inwestycji/projektu,
 • pomoc w określeniu statusu przedsiębiorstwa, co pozwala na uniknięcie ryzyka zwrotu pomocy publicznej,
 • wsparcie w procesach związanych z pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej dostępnych na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym, środków krajowych oraz pomocy z różnych dostępnych programów pomocowych,
 
 • przygotowanie odwołań od decyzji o nieprzyznaniu dofinansowania oraz skarg i skarg kasacyjnych od rozstrzygnięć instytucji o nieprzyznaniu dofinansowania (we współpracy z Kancelarią Deloitte Legal),
 
 • wsparcie w budowie konsorcjów oraz poszukiwaniu partnerów do realizacji projektu,
 
 • zarządzanie projektem i jego rozliczanie, w tym wsparcie w realizacji wymaganych procedur zakupowych,
 
 • pomoc w przygotowaniu zgłoszenia dużego projektu inwestycyjnego,
 
 • audyty realizacji projektu,
 
 • wsparcie w przygotowaniu do kontroli projektu,
 
 • badanie poprawności realizacji projektów pod kątem spójności z założeniami zawartymi we wnioskach o dofinansowanie oraz zobowiązaniami wynikającymi ze związanych z nimi umów,
 
 • wsparcie we wprowadzaniu zmian w projekcie,
 
 • analizę wpływu planowanych działań biznesowych (np. zmiana udziałowca, pozyskanie inwestora) na uzyskane dofinansowanie oraz zdefiniowanie działań mających na celu zabezpieczenie uzyskanego wsparcia.
Dotacje na rozwój firmy

Poza dotacjami przedsiębiorstwa planujące nowe inwestycje lub prowadzące działalność B+R mogą korzystać z innych instrumentów w postaci zachęt podatkowych:

Korzyści dla Klienta

 • zmniejszenie kosztów inwestycji dzięki bezzwrotnej dotacji,
 • zmniejszenie ryzyka prowadzenia prac B+R obciążonych niepewnością badawczą,
 • wsparcie w zmianie prowadzonej działalności na mniej oddziałowującą na środowisko.
   

Dlaczego Deloitte?

Proponujemy współpracę z naszymi doświadczonymi ekspertami, którzy łączą globalną wiedzę (jako członkowie międzynarodowego Zespołu Gi3 Deloitte), ze znajomością lokalnej specyfiki, zasad i regulacji prawnych dot. pozyskiwania dofinansowania oraz realizacji i rozliczenia projektów rozwojowych.

Chcesz pozyskać dofinansowanie na rozwój Twojej firmy?
Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Kontakt:

Adam Wacławczyk

Adam Wacławczyk

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte w trakcie pracy w działach podatkowych międzynarodowych firm doradczych. Odpowiedzialny za doradztwo w zakresie ulg podatkowych, dotac... Więcej

Dominika Alicka

Dominika Alicka

Partner Associate w Dziale Doradztwa Podatkowego

Dominika posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia z niekomercyjnych źródeł (dotacji ze środków Unii Europejskiej i krajowych oraz zachęt podatkowych na B+R, inwestycje i rozwiąza... Więcej

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.