hotline, JST

Rozwiązania

Hotline – bieżące wsparcie dla JST

Wsparcie dla JST w zakresie wątpliwości dotyczących rozliczeń podatku VAT – drogą telefoniczną bądź mailową

Niezależnie od zakresu szczegółowych usług świadczonych przez Deloitte na rzecz JST, doradzamy również jednostkom samorządu terytorialnego w ramach bieżącego wsparcia w codziennych rozliczeniach VAT – poprzez konsultacje w formie telefonicznej, pisemnej oraz poprzez e-mail.

Takie wsparcie najczęściej obejmuje:

  • ustalenie, czy dana czynność podlega opodatkowaniu VAT i określenie właściwej stawki VAT dla wskazanych przez Gminą czynności, sposobu dokumentowania czynności dla potrzeb VAT, momentu powstania obowiązku podatkowego;
  • dostarczanie informacji na temat kluczowych zmian w przepisach mających wpływ na rozliczenia VAT oraz zmiany w praktyce organów skarbowych i judykaturze w zakresie VAT;
  • weryfikację przekazanych prze Gminę dokumentów, które mogą mieć wpływ na rozliczenia w zakresie VAT (np. umów z kontrahentami lub regulaminów wewnętrznych);
  • przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji w zakresie VAT na życzenie Gminy;
  • reprezentację Gminy w ewentualnych postępowaniach podatkowych i powiązanych z nimi postępowaniach sądowych dotyczących VAT.

Kontakt

Tomasz Siek

Tomasz Siek

Partner w Zespole VAT dla sektora publicznego

Tomasz Siek jest doradcą podatkowym i Partnerem w Dziale Podatków Pośrednich Deloitte. Ukończył Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji). Tomasz posiada ponad 16-letnie doświadczenie w z... Więcej

Paweł Mikuła

Paweł Mikuła

Partner Associate

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński, rozprawa z wyróżnieniem), licencjonowany doradca podatkowy, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału ... Więcej

Rafał Pawlicki

Rafał Pawlicki

Partner w dziale Doradztwa Podatkowego

Rafał ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym i posiada po... Więcej

Bartosz Rasz

Bartosz Rasz

Partner Associate w Zespole VAT dla sektora publicznego

Bartosz Rasz jest licencjonowanym doradcą podatkowym, Partnerem Associate w dziale doradztwa podatkowego w poznańskim biurze Deloitte, gdzie kieruje m.in. projektami związanymi z podatkiem VAT w Unii ... Więcej