INTERPRETACJE INDYWIDUALNE

Rozwiązania

INTERPRETACJE INDYWIDUALNE

Kompleksowe przygotowanie wniosków w celu uzyskania wiążącej interpretacji indywidualnej – najskuteczniejszego dokumentu zabezpieczającego prawidłową realizację obowiązków środowiskowych

CEL

Skuteczne zaplanowanie sposobu realizacji obowiązków w firmie, ochrona przedsiębiorstwa i osób odpowiedzialnych za realizowanie przepisów środowiskowych.

ZAKRES I WSPARCIE

Na podstawie Prawa przedsiębiorców istnieje możliwość uzyskania wiążącej dla organów interpretacji indywidualnej (art. 35 ust. 2 Prawa przedsiębiorców). Biorąc pod uwagę duże skomplikowanie i niejednoznaczność przepisów, interpretacja indywidualna może okazać się jedynym skutecznym narzędziem obrony w przypadku zakwestionowania sposobu realizacji obowiązków przez przedsiębiorstwo (a wewnętrznie przez osobę odpowiedzialną za obowiązki środowiskowe). Najlepszym czasem do wnioskowania o interpretację indywidualną jest okres od opublikowania nowych przepisów do ich wejścia w życie (tak jak obecnie ma to miejsce w przypadku przepisów SUP i wymogu faktycznego płacenia nowych opłat). Eksperci Deloitte, oferują wsparcie w zakresie przygotowywania wniosków o udzielenie interpretacji indywidualnych kierowanych do właściwego Marszałka Województwa.

Chcesz poznać szczegóły? Skontaktuj się z nami:

Anna Wibig

Anna Wibig

Partner Associate w Zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Anna jest Partner Associate w Dziale Podatków Pośrednich, gdzie odpowiada za rozwój usług związanych z podatkiem akcyzowym oraz wsparcia podatkowego w zakresie strategii ESG przedsiębiorstw. Jej doświ... Więcej

Kinga Bączek

Kinga Bączek

Menedżerka w Zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Kinga jest doradcą podatkowym w zespole podatków pośrednich Deloitte, specjalizującym się w zakresie podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz przepisów regulujących opłaty środowiskowe. Posiada kilku... Więcej