Podatek od przychodów z budynków (tzw. podatek minimalny)

Usługi

Podatek od przychodów z budynków (tzw. podatek minimalny)

Obciążeniem podatkowe dla podatników będących właścicielami budynków oddanych na wynajem

Podatek od przychodów z budynków (zwany również tzw. podatkiem minimalnym) jest stosunkowo nowym obciążeniem podatkowym dla podatników będących właścicielami budynków oddanych na wynajem. Wprowadzony od 1 stycznia 2018 r. podatek został istotne przebudowany nowelizacją, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Wpłynęła ona zarówno na zakres podmiotowy, jak i przedmiotowy tego podatku. Stopień skomplikowania uregulowań, a także ciągłe zmiany przepisów powodują w praktyce wiele wątpliwości podczas rozliczania tego podatku. Jednocześnie podatek ten, w szczególności dla podatników posiadających znaczne portfolio nieruchomości budynkowych, stanowi istotne obciążenie finansowe.

 

Oferowane usługi

Nasze usługi w zakresie podatku od przychodów z budynków (tzw. podatku minimalnego) obejmują:

 • kompleksowy przegląd w przedmiocie weryfikacji zasadności uiszczania oraz rozmiaru spoczywającego na Kliencie obowiązku podatkowego z tytułu podatku od przychodów z budynków, z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk podatkowych związanych z przyjętym podejście w świetle aktualnej praktyki
 • przygotowanie projektów wniosków o wydanie interpretacji podatkowych oraz - w przypadku potrzeby zaskarżenia uzyskanych interpretacji - wsparcie Klienta w postępowaniach sądowoadministracyjnych
 • opracowanie kompleksowej argumentacji uzasadniającej prawidłowość stosowanego przez Klienta podejścia, w szczególności jeśli wiąże się ono z nieuiszczaniem podatku (tzw. defense file)
 • wsparcie w zakresie dochodzenia nadpłaty w podatku od przychodu z budynków lub uzyskania zwrotu tego podatku

 

Dla kogo?

Naszą ofertę adresujemy do wszystkich podmiotów posiadających nieruchomości budynkowe przeznaczone na wynajem, w szczególności takich jak:

 • centra handlowo-usługowe
 • centra magazynowo-logistyczne
 • podmioty z branży hotelarskiej, spa, prywatnych akademików i pokrewnych
 • podmioty działające w ramach grupy podmiotów powiązanych, której członkiem jest jeden z ww. podmiotów

 

Dlaczego warto?

Podatek od przychodów z budynków jest ściśle powiązany z rozliczaniem podatku dochodowego. Wadliwa kalkulacji tego podatku wiąże się zatem nie tylko z ryzykiem stwierdzenia przez organ podatkowy nieprawidłowości w tym obszarze, ale również z ryzykiem wadliwości całości rozliczeń w podatku dochodowym. Jednocześnie niewłaściwe obliczenie tego podatku może mieć negatywny wpływ na płynność, jak i wynik finansowy.

 

Dlaczego Deloitte?

 • Zespół Deloitte ds. Podatku od nieruchomości realizując rocznie kilkadziesiąt projektów dla klientów z różnych branż oraz w różnych lokalizacjach posiada bogate doświadczenie praktyczne oraz znajomość specyfiki poszczególnych rodzajów majątku, przez co zapewnia wysoki poziom oraz efektywność świadczonych usług.
 • W pracach związanych z realizacją projektu ze strony Deloitte udział biorą najlepsi specjaliści w dziedzinie podatku od nieruchomości (doradcy podatkowi, radcowie prawni), uznani w środowisku profesjonalnym i w środowisku naukowym, aktywnie uczestniczący w konferencjach branżowych i naukowych, jak również mogący pochwalić się znaczącym dorobkiem publikacji z zakresu podatku od nieruchomości.
 • Deloitte realizując projekt przeprowadza wszelkie działania niezbędne do odzyskania nadpłat lub ograniczenia ryzyk podatkowych samodzielnie, tj. przy minimalnym zaangażowaniu pracowników Klienta.
 • Jako Deloitte rozumiemy, jak ważne są dobre stosunki przedsiębiorcy z władzami lokalnymi, dlatego podczas realizacji projektu unikamy sporów, traktując Gminę jako partnera w przeprowadzeniu korekt.

Kontakt:

Paweł Banasik

Paweł Banasik

Lider Zespołu ds. Podatku od nieruchomości | Lider Grupy Industrials

Paweł jest doradcą podatkowym i Partnerem odpowiedzialnym za Zespół Podatku od Nieruchomości w Deloitte oraz Liderem grupy Industrials w ramach specjalizacji branżowej Energy, Resources & Industrials ... Więcej

Adam Kałążny

Adam Kałążny

Partner Associate

Adam jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym i autorem licznych publikacji naukowych w tym książek pt. „Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości” oraz „The Taxation of Energy-Sector ... Więcej