Usługi

Podatek VAT

Doradztwo podatkowe dot. podatku VAT

Posiadamy jeden z największych w Polsce zespołów ekspertów zajmujących się doradztwem w zakresie podatku VAT. Nasi konsultanci doradzają podmiotom z różnych branż gospodarki. Nie tylko identyfikujemy ryzyka podatkowe, ale także proponujemy rozwiązania, których celem jest ograniczenie tego ryzyka.

Dodatkowo, szukamy możliwości oszczędności podatkowych. W czasach, w których podatnicy w większości wspomagani są w rozliczeniach podatkowych przez systemy księgowe, dostarczamy rozwiązania, które mają na celu usprawnienie rozliczeń w tych systemach.

W szczególności nasze usługi obejmują:

 • bieżące doradztwo podatkowe
 • przeglądy rozliczeń z tytułu VAT, mające na celu m.in.: 
  • identyfikację ryzyk podatkowych, przygotowanie i wdrożenie rozwiązań ograniczających możliwość zakwestionowania rozliczeń VAT przez organy skarbowe
  • określenie zgodności stosowanych procedur w zakresie deklarowania VAT z przepisami podatkowymi
 • przeprowadzanie analiz prowadzących do ustalenia skutków w zakresie VAT planowanych transakcji w celu ograniczenia ryzyka oraz określenia możliwości oszczędności podatkowych
 • analizy zmian w zakresie przepisów o VAT oraz ocena wpływu tych zmian na działalność Klienta
 • określanie wpływu zmian przepisów w zakresie VAT na systemy księgowe stosowane przez Klienta
 • projektowanie rozwiązań IT mających na celu automatyzację i optymalizację procesu rozliczeń podatkowych w systemach księgowych - Tax Cube
 • przygotowywanie opracowań umożliwiających porównanie przepisów dotychczas obowiązujących z przepisami, które mają wejść w życie
 • planowanie od strony polskich i zagranicznych przepisów o VAT struktury rozliczeń międzynarodowych
 • pomoc w uzyskiwaniu zwrotów podatku VAT w innych państwach Unii Europejskiej
 • szkolenia personelu z działów finansowych, księgowych, logistycznych w zakresie regulacji dotyczących obrotu towarowego, wynikających z przepisów o VAT
 • pomoc w prowadzeniu postępowań administracyjnych z zakresu VAT obejmującą m.in.: 
  • asystę w przygotowywaniu wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem podatkowym (m.in. odwołania, skargi, wyjaśnienia);
  • reprezentację Klienta na każdym etapie postępowania przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi.