PROCEDURY WEWNĘTRZNE

Rozwiązania

PROCEDURY WEWNĘTRZNE

Analiza i pomoc w ustanowieniu procedur skutecznie zabezpieczających realizację obowiązków środowiskowych, m.in. monitoring przepływów, wdrażanie zmian przepisów, mechanizmy prawidłowego prowadzenia ewidencji i raportowania

CEL

Wypracowanie procedur odnoszących się do organizacji i jej interesariuszy skutecznie zabezpieczających realizację obowiązków środowiskowych.

ZAKRES I WSPARCIE

Określane indywidualnie.

Zalecane w formie:

  • etap I - przeprowadzenie BDO SCAN/COMPLIANCE
  • etap II - wypracowanie procedur postępowania i komunikacji wewnątrz organizacji (m.in. dane stanowiska, działy, systemy ewidencyjne, wymiana informacji) oraz na zewnątrz organizacji (m.in. klienci, dostawcy, pozostali interesariusze) w celu zapewnienia prawidłowego wywiązywania się z obowiązków środowiskowych. Możliwy zakres: pozyskiwanie aktualnych i wiarygodnych danych, monitoring i wdrażanie zmian przepisów, postępowanie w przypadku braku uzyskania informacji w sposób przewidziany.

Kontakt:

Anna Wibig

Anna Wibig

Partner Associate w Zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Anna jest Partner Associate w Dziale Podatków Pośrednich, gdzie odpowiada za rozwój usług związanych z podatkiem akcyzowym oraz wsparcia podatkowego w zakresie strategii ESG przedsiębiorstw. Jej doświ... Więcej

Kinga Bączek

Kinga Bączek

Menedżerka w Zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Kinga jest doradcą podatkowym w zespole podatków pośrednich Deloitte, specjalizującym się w zakresie podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz przepisów regulujących opłaty środowiskowe. Posiada kilku... Więcej