Rozliczenie inwestycji

Usługi

Rozliczenie inwestycji

Kompleksowa usługa rozliczeń planowanych, realizowanych oraz już zrealizowanych inwestycji z punktu widzenia podatku od nieruchomości.

Inwestycje w nowe nieruchomości są w większości przypadków momentami kluczowymi z perspektywy prowadzonej działalności gospodarczej. W szczególności, prawidłowe rozliczenie inwestycji ma długofalowy wpływ na rozliczenia podatkowe podmiotów gospodarczych, zarówno w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w podatku od nieruchomości, przy czym nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z rozbieżności między tymi podatkami, które należy wziąć pod uwagę. Moment identyfikacji i przyjęcia nowych środków trwałych jest istotny również z perspektywy efektywnego zarządzania majątkiem.

 

Oferowane usługi

 • kompleksowe rozliczenie inwestycji pod kątem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od nieruchomości;
 • analiza wpływu rozliczenia inwestycji na rozliczenia w podatku od nieruchomości komercyjnych;
 • weryfikacja rozliczenia inwestycji dokonanego przez klienta lub przez podmiot trzeci (w tym generalnego wykonawcę);
 • bieżące doradztwo w przypadku wątpliwości pojawiających się w toku procesu inwestycyjnego (przykładowo co do kwalifikacji ponoszonych kosztów do nakładów inwestycyjnych)
 • opracowanie deklaracji na podatek od nieruchomości uwzględniających nowopowstałe obiekty
 • doradztwo z zakresu polityki amortyzacyjnej oraz zarządzania majątkiem,
 • szkolenia i warsztaty dla działów technicznych i finansowych

 

Dla kogo?

Naszą ofertę adresujemy do wszystkich podmiotów, które planują, realizują lub niedawno zakończyły proces inwestycyjny, w szczególności polegający na budowie/rozbudowie obiektów komercyjnych (biurowców, centrów handlowych), centrów logistycznych, zakładów produkcyjnych, a także nieruchomości nietypowych, o unikatowej konstrukcji lub technologii.

 

Dlaczego warto?

 • nieprawidłowości podczas rozliczenia inwestycji mogą mieć długofalowe skutki podatkowe, w tym przekładać się na nadpłatę/zaległość podatkową w podatku od nieruchomości,
 • rozliczenia inwestycji dokonywane przez generalnych wykonawców (a więc podmioty specjalizujące się w prawie budowlanym) często pomijają kwestie istotne dla zapewnienia efektywnego zarządzania środkami trwałymi, dokonywania odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustawą o CIT oraz kalkulacji podatku od nieruchomości,
 • przemyślane rozliczenie inwestycji ułatwia zarządzanie środkami trwałymi w przypadku ich modernizacji lub likwidacji,
 • prawidłowe rozliczenie inwestycji jest istotne w przypadku podmiotów korzystających z różnego rodzaju zwolnień w ramach pomocy publicznej,
 • właściwa kalkulacja podatku od nieruchomości pozwala na uniknięcie konfliktu z władzami lokalnymi, jaki może być wywołany późniejszymi korektami rozliczeń, w szczególności w przypadku nadpłat.

 

Dlaczego Deloitte?

 • Zespół Deloitte ds. Podatku od nieruchomości realizując rocznie kilkadziesiąt projektów dla klientów z różnych branż oraz w różnych lokalizacjach posiada bogate doświadczenie praktyczne oraz znajomość specyfiki poszczególnych rodzajów majątku, przez co zapewnia wysoki poziom oraz efektywność świadczonych usług.
 • W pracach związanych z realizacją projektu ze strony Deloitte udział biorą najlepsi specjaliści w dziedzinie podatku od nieruchomości (doradcy podatkowi, radcowie prawni), uznani w środowisku profesjonalnym i w środowisku naukowym, aktywnie uczestniczący w konferencjach branżowych i naukowych, jak również mogący pochwalić się znaczącym dorobkiem publikacji z zakresu podatku od nieruchomości.
 • Deloitte realizując projekt przeprowadza wszelkie działania niezbędne do odzyskania nadpłat lub ograniczenia ryzyk podatkowych samodzielnie, tj. przy minimalnym zaangażowaniu pracowników Klienta.
 • Jako Deloitte rozumiemy, jak ważne są dobre stosunki przedsiębiorcy z władzami lokalnymi, dlatego podczas realizacji projektu unikamy sporów, traktując Gminę jako partnera w przeprowadzeniu korekt.

Kontakt:

Paweł Banasik

Paweł Banasik

Lider Zespołu ds. Podatku od nieruchomości

Paweł jest doradcą podatkowym i Partnerem odpowiedzialnym za Zespół Podatku od Nieruchomości w Deloitte. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie postępowań podatkowych, podatków maj... Więcej

Adam Kałążny

Adam Kałążny

Partner Associate

Adam jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym i autorem licznych publikacji naukowych w tym książki pt. „Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości”. Jako ceniony w środowisku akademick... Więcej