Wsparcie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej

Usługi

Wsparcie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej

Kompleksowe rozwiązania wspierające płynność finansową MŚP w dobie kryzysu wywołanego COVID-19

W związku z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, polski rząd uruchomił program wsparcia dla przedsiębiorstw, które zostały dotknięte przez problemy finansowe. Poniżej przedstawiamy najważniejsze dostępne instrumenty oferowane przez Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Agencję Rozwoju Przemysłu i proponujemy firmom z sektora MŚP nasze wsparcie, aby mogły z nich w pełni skorzystać.

Sytuacja MŚP w dobie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19

W związku z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, polski rząd postanowił uruchomić program wsparcia dla przedsiębiorstw, które zostały dotknięte przez problemy finansowe.

Instrumenty te są oferowane przez szeroki katalog podmiotów (m.in. Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu oraz inne), a każda z metod wsparcia różni się między sobą wymaganiami, które musi spełnić potencjalny beneficjent.

Dodatkowo potencjalni beneficjenci tych programów znaleźli się w epicentrum chaosu informacyjnego, który utrudnia skorzystanie z oferowanej im pomocy, podczas gdy m.in. 50% środków przeznaczonych na wsparcie z PFR, tj. 50 mld PLN, ma ratować właśnie małych i średnich przedsiębiorców (MŚP).

Ustalenie przez przedsiębiorcę z którego instrumentu finansowego można skorzystać stanowi niekiedy spore wyzwanie. Dodatkowo wskazuje się, że przeważająca część złożonych do tej pory wniosków o pomoc zawierała błędy, co opóźnia moment otrzymania środków pieniężnych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze formy wsparcia oferowane obecnie przez Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Agencję Rozwoju Przemysłu i mające umożliwić MŚP kontynuację działalności.

Wsparcie dla przedsiębiorstw oferowane przez Polski Fundusz Rozwoju

Wsparcie dla przedsiębiorstw oferowane przez Polski Fundusz Rozwoju

Warunki:

 • Do 9 pracowników
 • Suma bilansowa <2 mln euro
 • 25% spadek przychodów w dowolnym miesiącu po 01.02.2020

Wsparcie:

 • 324 tys. zł (średnio ok. 72–96 tys. zł dla jednej mikrofirmy) na trzy lata
 • Przy spadku przychodów o: (1) 25-50% na jednego pracownika można otrzymać 12 tys. zł, (2) 50-70% subwencja to 24 tys. zł, (3) >70% - subwencja 36 tys. zł

Umorzenie subwencji:

 • Kontynuacja działalności w okresie 12 miesięcy (umorzenie 25%)
 • Utrzymanie średniego zatrudnienia przez 12 miesięcy (umorzenie 50%)

Łącznie umorzenie może wynieść maksymalnie 75% subwencji.
 

Warunki:

 • Od 10 do 249 pracowników
 • Roczny obrót <50 mln euro lub suma bilansowa <43 mln euro
 • 25% spadek przychodów w dowolnym miesiącu po 01.02.2020

Wsparcie:

 • Do 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata
 • Przy spadku przychodów o: (1) 25-50% subwencja 4% przychodów za poprzedni rok obrotowy, (2) 65-75% przychodów to subwencja >4%, (3) >75% - subwencja 8%

Umorzenie subwencji:

 • Kontynuacja działalności w okresie 12 miesięcy (umorzenie 25%)
 • Utrzymanie średniego zatrudnienia przez 12 miesięcy (umorzenie 25%) 
 • Strata na sprzedaży poniesiona przez przedsiębiorstwo (umorzenie 25%)

Łącznie umorzenie może wynieść maksymalnie 75% subwencji.

Wsparcie dla przedsiębiorstw oferowane przez Polski Fundusz Rozwoju

Podstawowe warunki obejmują:

 • Od >250 pracowników
 • Roczny obrót >50 mln euro lub suma bilansowa >43 mln euro
 • 25% spadek obrotów gospodarczych w dowolnym miesiącu po 01.02.2020 r. w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19; lub
 • Brak otrzymania płatności w kwocie przekraczającej 25% należności 
 • Rezydencja podatkowa w RP

Wsparcie:

 • 2 letnie pożyczki lub obligacje z opcją przedłużenia o rok
 • Pożyczki preferencyjne o wartości do 750 mln zł na podmiot, na trzy lata, częściowo bezzwrotne, uzależnione od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia.
 • Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej, o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Dodatkowe warunki finansowania w ramach Tarczy Kapitałowej dla Dużych przedsiębiorstw:

 • Przedstawienie wieloletniej strategii lub planu restrukturyzacji, uwiarygadniającej osiągnięcie rentowności.
 • Przygotowanie projekcji finansowych (w przypadku finansowania w ramach pomocy publicznej, wyliczenie strat na skutek COVID-19).
 • Pozytywny wynik due diligence lub confirmatory due diligence przeprowadzonego przez PFR lub w formie tzw. vendors due diligence

Wsparcie dla przedsiębiorstw oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Wsparcie dla przedsiębiorstw oferowane przez Polski Fundusz Rozwoju

Podstawowe warunki:

 • dla małych i średnich przedsiębiorców
 • dla kredytów obrotowych – na okres do 39 miesięcy
 • dla kredytów inwestycyjnych – na okres do 99 miesięcy
 • brak zaległości w ZUS i US na 1 lutego 2020 r.
 • zabezpieczona wekslem własnym in blanco

Wsparcie:

 • zabezpiecza do 80% kwoty kredytu
 • kwota gwarancji do 3,5 mln PLN
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji

Podstawowe warunki:

 • dla małych i średnich przedsiębiorców
 • przedsiębiorca musi spełniać jedno z 17 kryteriów lub realizować projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym 
 • na okres do 20 lat, z zastrzeżeniem kredytu odnawialnego – 39 miesięcy
 • zabezpieczona wekslem własnym in blanco

Wsparcie:

 • zabezpiecza do 80% kwoty kredytu
 • kwota gwarancji do 2,5 mln EUR
 • dopłata 5% lub 3,33% w skali roku (ale nie więcej niż kwota odsetek) do oprocentowania kredytu na okres do 3 lat
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji

Podstawowe warunki:

 • dla średnich i dużych przedsiębiorców
 • na okres do 27 miesięcy i nie dłużej niż okres kredytu + 3 miesiące
 • do nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym i linii kredytowych
 • brak zaległości w ZUS i US na 1 lutego 2020 r.
 • maksymalna kwota kredytu – 250 mln zł
 • zabezpieczona wekslem własnym in blanco

Wsparcie:

 • zabezpiecza do 80% kwoty kredytu
 • kwota gwarancji od 3,5 mln PLN do 200 mln PLN

Dodatkowo BGK pracuje nad systemem dopłat do oprocentowania kredytów małych, średnich i dużych przedsiębiorców:

 • forma – kredyt obrotowy
 • okres objęcia kredytu dopłatami: zakłada się maksimum 12 miesięcy

Wsparcie dla przedsiębiorstw oferowane ze środków Unii Europejskiej

Podstawowe warunki:

 • dla małych i średnich przedsiębiorców
 • 30 dni na wydatkowanie
 • 6 miesięcy na przedstawienie zestawienia poniesionych wydatków

Wsparcie:

 • pożyczka w maksymalnej wysokości 15 mln PLN
 • w związku z udzieloną dotacją spłaca się jedynie raty kapitałowe
 • okres spłaty do 6 lat
 • półroczna karencja w spłacie – przedsiębiorca może zapłacić pierwszą ratę dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania
 • wakacje kredytowe – raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych.

Podstawowe warunki:

 • dla małych i średnich przedsiębiorców
 • działania podlegające dofinansowaniu powinny umożliwić wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych, produktów, procesów lub usług
 • nie obowiązuje wymóg innowacyjności efektów projektu w skali kraju i zniesiono limit wysokości przyznawanej premii technologicznej

Wsparcie:

 • dofinansowanie do 70% kwoty projektu (w zależności od wielkości firmy oraz lokalizacji inwestycji)
 • maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln PLN

Wsparcie dla przedsiębiorstw oferowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu

Podstawowe warunki:

 • Status małego lub średniego przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorca z sektora transportu drogowego
 • Spadek obrotów gospodarczych (15%/25%)
 • Nie została ogłoszona upadłość ani otwarte postępowanie restrukturyzacyjne (złożony wniosek = zawieszenie procedury wsparcia)
 • Roczny przychód/obrót na poziomie min. 4 mln zł i dodatnie wyniki za 2019 r.: dodatni wynik EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) i dodatni wynik finansowy netto 
 • Prowadzenie działalności przez 12 miesięcy
 • Leasing w walucie PLN
 • Pojazd/naczepa: wiek do 3 lat, powyżej 3,5 t

Główne założenia wsparcia:

 • Leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych
 • Kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta
 • Okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją)
 • Karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy
 • Oprocentowanie WIBOR 1M + marża

Podstawowe warunki:

 • Status małego lub średniego przedsiębiorstwa, prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Polski, prowadzącego pełną księgowość
 • Spadek obrotów gospodarczych (15%/25%)
 • Nie została ogłoszona upadłość ani otwarte postępowanie restrukturyzacyjne (złożony wniosek = zawieszenie procedury wsparcia)
 • Roczny przychód/obrót na poziomie min. 4 mln zł i dodatnie wyniki za 2019 r.: dodatni wynik EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) i dodatni wynik finansowy netto
 • Prowadzenie działalności przez 12 miesięcy

Główne założenia wsparcia:

 • Pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
 • Kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł
 • Okres finansowania do 6 lat
 • Wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 15 miesięcy
 • Oprocentowanie WIBOR 1M + marża
 • Prowizja przygotowawcza 0,2%

Podstawowe warunki obejmują:

 • Status małego lub średniego przedsiębiorstwa, prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Polski, prowadzącego pełną księgowość
 • Spadek obrotów gospodarczych (15%/25%)
 • Nie została ogłoszona upadłość ani otwarte postępowanie restrukturyzacyjne (złożony wniosek = zawieszenie procedury wsparcia)
 • Roczny przychód/obrót na poziomie min. 4 mln zł i dodatnie wyniki za 2019 r.: dodatni wynik EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) i dodatni wynik finansowy netto
 • Prowadzenie działalności przez 12 miesięcy
 • Potwierdzony deficyt płynności bieżącej

Główne założenia wsparcia:

 • Pożyczka w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa, co do zasady wypłacana bezpośrednio na rachunki pracownicze
 • Okres finansowania do 2 lat
 • Wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy
 • Oprocentowanie WIBOR 1M + marża
 • Prowizja przygotowawcza 0,2%

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Kompleksowe wsparcie Deloitte – dlaczego warto?

pl_1x1_tick.jpg (150×150)
 • Jako profesjonalny doradca pomożemy zminimalizować ryzyko błędów oraz zmaksymalizować poziom uzyskanego wsparcia.
 • Wyjaśnimy jak uniknąć złożenia nieprawdziwego oświadczenia i tym samym nie narazić się na odpowiedzialność.
 • Wyjaśnimy jakie czynności należy podjąć w związku z ubieganiem się o wsparcie, np. czy wymagane są uchwały korporacyjne, zgody podmiotów finansujących.
 • Pomożemy efektywnie połączyć różne metody wsparcia przy zachowaniu odpowiednich limitów i zasad pomocy publicznej.
 • Zapewniamy one-stop-shop dzięki współpracy z profesjonalistami o różnych specjalnościach: prawo, podatki, doradztwo finansowe oraz księgowość.

Zakres proponowanego wsparcia

pl_1x1_globe.jpg (150×150)
Jak możemy pomóc?
 • Przygotujemy specjalne raporty dla członków zarządu oraz dyrektorów finansowych, które wymieniają dostępne dla danej spółki formy wsparcia, wraz z wymaganiami, które muszą zostać spełnione.
 • Pomożemy ustalić status przedsiębiorcy zgodnie z regulacjami adekwatnymi dla danego instrumentu
 • Pomożemy przygotować wnioski o udzielenie wsparcia wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, a także wszelkie pozostałe niezbędne dokumenty (pełnomocnictwa, dokumenty korporacyjne itp.).
 • Świadczymy usługi bieżącego doradztwa w zakresie zobowiązań sprawozdawczych beneficjentów wsparcia
 • Pomożemy przygotować wnioski o umorzenie długu wynikającego z udzielonego wsparcia wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (jeśli instrument na to pozwala).

Dominika Alicka

Dominika Alicka

Partner Associate w Dziale Doradztwa Podatkowego

Dominika posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia z niekomercyjnych źródeł (dotacji ze środków Unii Europejskiej i krajowych oraz zachęt podatkowych na B+R, inwestycje i rozwiąza... Więcej