Usługi

Zwolnienia podatkowe w SSE

Specjalne Strefy Ekonomiczne to wydzielone obszary terytorium Polski, na terenie których Przedsiębiorcy inwestujący i prowadzący działalność gospodarczą na terenie SSE mogą m.in. korzystać z zachęty inwestycyjnej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Obecnie w Polsce istnieje 14 SSE. W skład każdej SSE wchodzi od kilku do kilkunastu podstref zlokalizowanych w całej Polsce.

Oferta Zespołu Deloitte ds. Specjalnych Stref Ekonomicznych obejmuje kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach działalności inwestycyjnej w SSE.

Poniższe wyliczenie ma charakter przykładowy i obejmuje jedynie część świadczonych przez nas usług, które są zawsze dostosowywane do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Wprowadzenie do SSE „krok po kroku”
 • Analiza inwestycji pod kątem różnych możliwości skorzystania ze zwolnienia w SSE.
 • Zaproponowanie najbardziej efektywnej podatkowo formy prawnej i organizacyjnej prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE.
 • Wsparcie na etapie wyszukiwania atrakcyjnych dla inwestora nieruchomości położonych na terenie SSE.
 • Wsparcie w negocjacjach prowadzonych z (i) Zarządem SSE, (ii) Ministerstwem Gospodarki oraz (iii) innymi organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie procedury uzyskiwania zezwolenia strefowego, a także innych pozwoleń wymaganych prawem administracyjnym.
 • Przygotowanie oraz weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej w procedurze ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE (w szczególności przygotowanie lub weryfikacja biznes planu, analiz finansowych itp.).
 • Kompleksowa pomoc i doradztwo podatkowe, w szczególności skierowane do inwestorów zagranicznych, we wszystkich czynnościach zmierzających do rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce, w tym m.in. asystowanie we wszystkich prawno-podatkowych czynnościach rejestracyjnych podmiotu gospodarczego.
Jak poradzić sobie z wątpliwościami podatkowymi, czyli bieżące doradztwo podatkowe
 • Wskazanie warunków oraz zasad prowadzenia efektywnej podatkowo działalności gospodarczej na terenie SSE.
 • Wskazanie mechanizmów pozwalających na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej w SSE i poza nią przez tego samego przedsiębiorcę.
 • Doradztwo w rozwiązywaniu problemów podatkowych w związku z działalnością na terenie SSE.
 • Ustalenie lub weryfikacja cen stosowanych we wzajemnych rozliczeniach pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność w SSE i poza nią w ramach jednej grupy (w tym dotyczącymi transakcji międzynarodowych), a także w ramach jednego podmiotu prawnego prowadzącego działalność w SSE oraz poza jej terenem.
 • Wnioski o zmianę treści zezwolenia.
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
 • Bieżące monitorowanie orzecznictwa organów podatkowych oraz Sądów Administracyjnych w zakresie SSE.
 • Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego, które mogłoby zostać zminimalizowane w wyniku uzyskania interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 • Kompleksowa pomoc od etapu przygotowania wniosku do uzyskania wiążącej interpretacji (również na etapie postępowania przed sądem administracyjnym).
Rozszerzenie obszaru SSE na tereny prywatne
 • Przygotowanie wstępnej analizy możliwości i zasadności ubiegania się o rozszerzenie obszaru SSE na wybraną lokalizację.
 • Kompleksowa pomoc i doradztwo w procesie rozszerzenia obszaru SSE zarówno na teren niezagospodarowany należący do przedsiębiorcy, jak i obszar istniejącego już przedsiębiorstwa.
 • Doradztwo w zakresie zmiany treści zezwolenia poprzedzone analizą możliwych rozwiązań, w celu dostosowania go do potrzeb przedsiębiorcy.
 • Pomoc w ustaleniu wewnętrznych rozliczeń przedsiębiorców działających na terenie SSE oraz poza nią.
Przeglądy strefowe SSE
 • Strefowy przegląd podatkowy, którego celem jest kompleksowa identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego charakterystycznych dla przedsiębiorców działających w SSE.
 • Wzrost efektywności podatkowej w zakresie podatkowego ujmowania rozliczeń dokonywanych przez przedsiębiorców strefowych.
Dyskontowanie
 • Weryfikacja procesu dyskontowania wydatków inwestycyjnych.
 • Pomoc w określaniu limitu wykorzystanej i dostępnej pomocy publicznej.
 • Wsparcie inwestorów w rozliczaniu, monitorowaniu oraz raportowaniu uzyskanej pomocy publicznej.
 • Sprawdzanie poprawności rozpoznawania wydatków kwalifikowanych oraz alokacji kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę strefowego do wydatków inwestycyjnych.
Warsztaty i szkolenia dot. SSE
 • Prowadzenie warsztatów, a także seminariów z zakresu prawa podatkowego oraz unijnego prawa pomocy publicznej ze szczególnym naciskiem na podatkowe aspekty działalności prowadzonej na terenie w SSE.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości z związku z inwestycjami w SSE
 • Oferujemy naszym klientom wsparcie w zakresie ubiegania się o zwolnienie od podatku od nieruchomości. Nasza asysta obejmuje m.in. przygotowanie oraz weryfikację dokumentacji aplikacyjnej, a także rozmowy z lokalnymi władzami.
SSE specjalne strefy ekonomiczne

Wieloletnie doświadczenia i sukcesy zespołu SSE

Jeden zespół

Deloitte, jako jedyna spośród firm z tzw. Wielkiej Czwórki, świadczy wszystkie usługi z zakresu SSE poprzez jeden, wyspecjalizowany zespół złożony m.in. z doradców podatkowych, posiadających doświadczenie także w przygotowaniu skutecznych wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich oraz specyficznych obszarach z zakresu pomocy publicznej. W skład zespołu Deloitte ds. SSE wchodzi ponad 20 ekspertów zlokalizowanych w biurach Deloitte w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie i Gdańsku.

Wieloletnie doświadczenie

Nasi specjaliści zajmowali się tematyką pomocy w SSE na długo przed akcesją Polski do UE. Eksperci Deloitte byli bezpośrednio zaangażowani w proces nowelizacji ustawy o SSE (ostatnio w 2008 i 2010 roku). Do chwili obecnej, współpracowaliśmy z ponad 300 inwestorami strefowymi (spośród ok. 1600 działających w Polsce). Specjaliści zespołu Deloitte ds. SSE asystowali w przygotowaniu aplikacji o wydanie zezwoleń strefowych dla wiodących spółek z danych branż funkcjonujących na terenie Stref. W 2014 r. ponad 10% wszystkich zezwoleń na prowadzenie działalności w SSE zostało uzyskanych przy wsparciu Deloitte.

Najbardziej aktualna wiedza

Nasi konsultanci na bieżąco monitorują interpretacje organów podatkowych oraz wyroki sądowe, w celu dostarczenia naszym klientom rzetelnych informacji o aktualnym podejściu organów podatkowych do zagadnień strefowych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych (w tym przed NSA) uzyskując precedensowe, korzystne dla podatników wyroki.

Zaufanie

Wiedza Deloitte w zakresie SSE została doceniona przez Ministerstwo Gospodarki, które zleciło nam przygotowanie kompleksowej analizy porównawczej dwóch projektów zmian w ustawie o SSE (autorstwa odpowiednio Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów) w zakresie skutków podatkowych dla inwestorów.

Uznanie

Nasi specjaliści, cieszą się szerokim uznaniem w środowisku, o czym świadczy m.in fakt, iż Zarządy poszczególnych SSE oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, zostały oficjalnymi patronami naszego corocznego raportu dotyczącego praktycznych aspektów funkcjonowania inwestorów w SSE. W 2014 r. Deloitte został uznany "Najskuteczniejszą firmą doradztwa podatkowego w 2014 r." w Rankingu Dziennika Gazety Prawnej, o czym w dużej mierze zadecydowała, zgodnie z uzasadnieniem, intensywna i kompleksowa działalność na rzecz przedsiębiorców w SSE.