cfc

Punkty widzenia

Ewidencja CFC dla Funduszy Inwestycyjnych

Informacje dla podatników zwolnionych z opodatkowania

Marzec 2016 r.

Czy podatnik zwolniony z opodatkowania powinien prowadzić ewidencję CFC i składać zeznanie podatkowe?

Polskie fundusze inwestycyjne, szczególnie fundusze typu FIZAN, posiadają często znaczne udziały w zagranicznych spółkach, które korzystają z preferencyjnego opodatkowania w kraju swojej siedziby. Polskie prawodawstwo, idąc za przykładem systemów podatkowych m.in. krajów Europy Zachodniej, wprowadziło obowiązki w zakresie raportowania i opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych spełniających kryteria wskazane w ustawach o podatku dochodowym (dalej spółki te będą określane jako „CFC”).

Z analizy przepisów wynika, że fundusze inwestycyjne, pomimo tego, że są zwolnione podmiotowo z opodatkowania powinny jednak prowadzić ewidencję CFC i składać zeznanie podatkowe CIT-CFC. W tym celu fundusz powinien przeanalizować sytuację prawno-podatkową spółek znajdujących się w jego portfolio i określić, które spółki powinny zostać uwzględnione w takiej ewidencji. Dodatkowo należy wskazać, że brak prowadzenia ewidencji CFC i niespełnienie obowiązku złożenia zeznania podatkowego CFC może narazić uczestników funduszu na negatywne konsekwencje związane z bezpośrednim zastosowaniem przepisów o CFC w zakresie opodatkowania dochodu spółek CFC na poziomie uczestników. W związku z tym, istotne jest, żeby w rozliczeniu podatkowym CFC za rok 2016, uwzględnić również spółki CFC znajdujące się w portfelu inwestycyjnym funduszu.

Ewidencja CFC dla Funduszy Inwestycyjnych

CFC - Zagraniczne spółki kontrolowane

Dowiedz się więcej | Wróć na stronę główną CFC 

Czy ta strona była pomocna?