cfc

Analizy

Globalny trend CFC

Zagraniczne spółki kontrolowane

Marzec 2016 r.

Najważniejsze informacje mające wpływ na zagraniczne spółki kontrolowane (CFC) na świecie.

CFC na świecie

Rekomendacja w zakresie stosowania CFC znalazła odzwierciedlenie m.in. w najnowszych dokumentach instytucji międzynarodowych działających w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego:

  • Raport OECD na temat erozji podstawy opodatkowania i transfer zysków (ang. Base Erosion Profit Shifting, BEPS) Działanie nr 3,
  • Projekt Dyrektywy Rady z 28 stycznia 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Wprowadzenie regulacji CFC do krajowych porządków prawnych, zgodnie z Komentarzem OECD do Modelowej Konwencji, nie narusza postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że wprowadzenie dodatkowego opodatkowania dochodów spółek zależnych w kraju siedziby spółki dominującej nie stoi w sprzeczności z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Przepisy o CFC funkcjonują już od dawna w wielu krajach na świecie. Polska wprowadziła te regulacje na mocy ustawy nowelizującej z 2014 r. 

CFC - Zagraniczne spółki kontrolowane

Dowiedz się więcej | Wróć na stronę główną CFC 

Czy ta strona była pomocna?