Jednolity plik kontrolny

Najważniejsze informacje dotyczące obowiązku automatycznej ewidencji podatkowej w Polsce