Klauzula obejścia prawa podatkowego

Wszystko o projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej