Zmiany w akcyzie 2016

Wszystko o aktualnych zmianach w akcyzie

Celem Nowelizacji jest uproszczenie szeregu przepisów akcyzowych, zniesienie bądź ograniczenie niektórych obowiązków administracyjnych, a także doprecyzowanie dotychczasowych regulacji.