Newsletter TMT 3/2017 - Nowoczesne rozwiązania planistyczne w sektorze TMT

Artykuł

Nowoczesne rozwiązania planistyczne w sektorze TMT

Newsletter: Technologie, Media, Telekomunikacja | (1/2018)

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co to jest Integrated Business Planing? I jakie są jego zalety.
  • Co mają do zaoferowania nowoczesne rozwiązania planistyczne sektorowi TMT
  • Dlaczego warto wdrażać IBP i co zyskuje z tego organizacja?  

Planowanie, mimo że kojarzy się z gospodarką poprzedniej epoki, jest jednym z najistotniejszych procesów biznesowych. Prowadzenie biznesu wymaga tworzenia planów przewidywania rzeczywistości gospodarczej, aby przedsiębiorstwo było w stanie zapewnić odpowiednią ilość zasobów (ludzkich, technologicznych i finansowych).

W rzeczywistości biznesowej dużych firm dość szybko zorientowano się, że proces planowania musi być zintegrowany. Plany tworzone w sposób nieskoordynowany przez poszczególne funkcje biznesowe po prostu nie były spójne i nie dawały oczekiwanego efektu.

Dlatego już w latach `70 XX-go wieku powstał proces zwany Sales and Operations Planning (S&OP), czyli zintegrowany proces biznesowy prowadzony w 4 cyklach od planowania popytu po ostateczne spotkanie zatwierdzające plan na kolejne 12-18 miesięcy. Pomysł dobry, wykonanie - różne w zależności od przedsiębiorstwa. Głównymi napotykanymi problemami są brak zaangażowania osób z poziomu zarządu, brak zrozumienia efektów finansowych podejmowanych decyzji i brak możliwości dokonywania symulacji i tworzenia wersji planu.

Dlatego od pewnego czasu mówi się nie o S&OP, ale o Integrated Business Planning- procesie, wspieranym technologią, który rozwiązuje większość wspomnianych problemów i pozwala na jednoczesne spojrzenie na ilość i wartość (sprzedaży, produkcji, zakupów).

Kluczowym elementem procesu IBP jest technologia. Zaawansowane systemy wspierające poszczególne etapy planistyczne, posiadające możliwości symulacji, optymalizacji, a także w zasadniczy sposób wspierają i umożliwiają współpracę pomiędzy funkcjami biznesowymi. Liderem wśród takich systemów jest SAP IBP, oparty na bazie danych HANA, chmurowe rozwiązanie, które zastępuje powoli starsze systemy planistyczne takie jak APO. 

Wbrew powszechnemu mniemaniu systemy planistyczne i proces planistyczny nie są jedynie domeną firm produkcyjnych.  Przynoszą bowiem wymierne rezultaty wszędzie tam, gdzie istotne jest prognozowanie popytu na towary i usługi oraz planowanie zaopatrzenia.

Sektor TMT, który charakteryzuje się wysoką dynamiką jest doskonałym miejscem do wykorzystania takich rozwiązań.

Krótki cykl życia elektroniki i urządzeń mobilnych, a także wysoka konkurencyjność sektora powodują, że odpowiednie prognozowanie popytu staje się nie lada wyzwaniem. Z jednej strony terminy dostaw są długie z uwagi na odległość od fabryk zlokalizowanych w Azji Południowo-Wschodniej, a wartość towaru i cykl życia nie pozwalają utrzymywać zbyt dużych zapasów. Z drugiej strony działania konkurencji i oferty/promocje zmieniające się codzienne powodują, że niezwykle trudno zaplanować odpowiedni popyt.

SAP IBP oferuje tu wsparcie w postaci:

1. Kolumnowej bazy bazy danych HANA pozwalającej planować na każdym poziomie szczegółowości z możliwością elastycznej agregacji i dezagregacji danych.

2. Elastycznego interfejsu planistycznego w postaci dodatku do MS Excel pozwalającego wykorzystywać wszystkie funkcjonalności arkuszy kalkulacyjnych

3. Zestawu wypróbowanych algorytmów statystycznych wspierających tworzenie prognoz z możliwością doboru metody do każdego towaru.

4. Aplikacji Demand Sensing pozwalającej na wyczuwanie krótkookresowych trendów popytu na podstawie danych sprzedażowych i korygowanie prognoz na poziomie dziennym.

W rezultacie, łańcuch dostaw przedsiębiorstwa może w dużo szybszy i bardziej automatyczny sposób reagować na zmieniające się warunki biznesowe.

Dodatkowo, IBP oferuje jednoczesne planowanie ilościowo- wartościowe. Każda zmiana ilości odzwierciedlana jest w wartościach kosztów i przychodu. Pozwala to funkcji finansowej na bieżące monitorowanie wyników finansowych i podejmowanie odpowiednich reakcji. Co więcej, dzięki modelowi regresji liniowej system umożliwia dokonywanie symulacji cen - co daje unikalną możliwość oceny wpływu zmiany cen na wysokość sprzedaży.

Zaawansowane systemy wspierające planowanie takie jak SAP IBP dostarczają wymiernej wartości Firmom. Po pierwsze, nadają procesowi planistycznemu zgodną z najlepszymi praktykami strukturę, która pozwala na utrzymanie dyscypliny planistycznej.

Po drugie, umożliwiają spojrzenie ilościowe wartościowe na plany i szybkie zrozumienie konsekwencji finansowych zmian operacyjnych do daje możliwość podejmowania bardziej świadomych decyzji biznesowych

Po trzecie poprzez dzięki sile obliczeniowej oraz elastycznej konfiguracji z możliwością dostosowania zasad planistycznych do produktu pozwalają na zmniejszenie czasu potrzebnego na tworzenie prognoz i planów

Po czwarte, heurystyka i optymalizacja pozwalają na stworzenie planów optymalnych z punktu widzenia kosztów czy poziomu obsługi klienta, a funkcjonalność symulacji pozwala tworzyć alternatywne wersje planu i porównywać wyniki.

Wszystkie zalety trudno byłoby wymienić, ale warto przypomnieć o jednej funkcjonalności SAP IBP, która zdobywa serca wszystkich planistów, mających okazje zobaczyć bądź używać systemu. Interfejsem jest MS Excel ze wszystkimi funkcjonalnościami arkusza kalkulacyjnego (funkcje, wykresy, dodawanie wierszy i kolumn oraz wiele innych) co znacząco ułatwia I popularyzuje użytkowanie.

Czy ta strona była pomocna?