Newsletter TMT 2/2017 - Przyszłość miast

Artykuł

Przyszłość miast w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne

Koncepcje związane ze smart cities zmieniają się wraz z nowymi rozwiązaniami technologicznymi, a także doświadczeniami z pierwszych takich wdrożeń na świecie. Już za miesiąc, 9-12 stycznia 2018 r. w Las Vegas odbędzie się konferencja Consumer Electronic Show 2018. Podczas wydarzenia Deloitte wraz z Consumer Technology Association (CTA)™ są gospodarzami dwudniowej konferencji “CES Smart Cities” wraz z przestrzenią wystawową na temat przyszłości smart cities i mobilności. Podczas wydarzenia na scenie wystąpią liderzy z firm takich jak Bosch, Nissan czy Qualcomm.

Inteligentne miasta to koncept obiecujący dla sektora publicznego i prywatnego, a także dla osób mieszkających i pracujących w nich. Połączone ekosystemy napędzane przez postęp technologiczny dają potencjał do szybszego wzrostu gospodarczego, zintegrowanej mobilności, zwiększonej dostępności, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz lepszej jakości życia.

Podczas sesji poruszone zostaną zagadnienia związane z inteligentnymi miastami, w tym:

  • sztuczna inteligencja,
  • analityka danych,
  • energia i sieci,
  • zarządzanie i polityka,
  • opieka zdrowotna,
  • bezpieczeństwo publiczne i transport.

 

Główne tematy konferencji to:

  • realia wdrażania rozwiązań inteligentnego miasta i perspektywy partnerstwa, zarządzania, innowacyjnego finansowania i cyberbezpieczeństwa,
  • przyszłość mobilności, która przewiduje szybszy, czystszy, bezpieczniejszy i tańszy sposób przemieszczania się ludzi i towarów,
  • działanie inteligentnej infrastruktury, połączone budynki i firmy działające w tym ekosystemie.

Rozwiązania, które wykorzystują internet rzeczy (IoT) oraz Open Data Platform (związanego z przetwarzaniem i analizą Big Data) rewolucjonizują zarządzanie budynkami, a w dłuższej perspektywie zmieniają miasta. Wiele z nich w zakresie „smart” infrastruktury, connected buildings i innych tworzących ekosystemy inteligentnych metropolii funkcjonuje już szeroko w światowej praktyce. Stały się integralną częścią infrastruktury na tyle, że są niezauważalne dla mieszkańców.

Technologia IoT wbudowana w infrastrukturę budowlaną zmienia sposób dostarczania energii, wody, ogrzewania, wentylacji, konserwacji i bezpieczeństwa.

Inteligentne systemy oświetleniowe i temperaturowe, pomiary, czujniki i zebrane dane z różnych systemów i urządzeń przyczyniają się do poprawy wydajności operacyjnej i obniżenia kosztów.

Zdalny monitoring skraca przestoje i analizę predykcyjną, unikając możliwych awarii. Miasta, które rozwijają się w tym zakresie i korzystają ze smart rozwiązań, to m.in. Amsterdam, Singapur, Kopenhaga, Shanghai, Singapur, Songdo.

Rozwiązania mogą wydawać się być niepozorne, ale często przynoszą ogromne efekty. Wśród rozwiązań jakie stosują smart cities są m.in. inteligentne systemy oświetlenia, które pozwalają zredukować zużycie energii. Wykorzystują one odczyt czasu, a także prognozę pogody, aby odpowiednio dostosować oświetlenie w domu. Czujniki ruchu sprawiają, że światło zapala się tylko wtedy, gdy ktoś jest w domu, redukując miesięczne zużycie energii i oszczędzając pieniądze.

Agnieszka Zielińska, Partner w Dziale Doradztwa Finansowego

Inteligentne miasta wykorzystują też czujniki w koszach na śmieci, które wykrywają, kiedy te są pełne i wysyłają ostrzeżenia do służb miejskich. Przekłada się to na oszczędności paliwowe, środowiskowe i finansowe dla społeczności.

Koncepcje wdrożenia smart city nieustannie ewoluują w skutek pojawiąjących się nowych możliwości technologicznych. Dotychczas rozwiązania technologiczne były dużymi obciążeniami dla budżetów miejskich. Znaczącą zmianą jest zastosowanie tańszej technologii czujników i zarządzanie infrastrukturą za pośrednictwem IoT. W najbliższych latach sensory i aplikacje wykorzystywane w inteligentnych miastach, będą zmniejszały swój rozmiar, a zwiększały moc obliczeniową. Przyczynią się do rozpowszechniania rozwiązań typu inteligentne zarządzanie miejscami parkingowymi, zarządzanie odpadami czy zintegrowane wykorzystanie energii.

Budowanie inteligentnych miast od podstaw to wciąż wyzwanie. Przykładem jest Songdo, pierwsze inteligentne miasto w Korei Południowej, w którym obecnie mieszka o połowę mniej osób niż przewidywano w momencie rozpoczęcia projektu. Przypadek Songdo wskazuje na konieczność całościowego podejścia do ekosystemu smart city. Stworzenie samych rozwiązań w zakresie połączonych budynków, inteligentnego oświetlenia czy transportu opartych na IoT, nie wystarczy do przyciągnięcia mieszkańców. Trzeba pamiętać o dobrej komunikacji z innymi miastami i włączaniu mieszkańców w planowanie przestrzeni, z których będą chcieli korzystać – co najlepiej funkcjonuje w Danii. Same rozwiązania smart nie wystarczą, jeśli nie zostanie zapewnione dobre połączenie komunikacyjne z resztą świata. To właśnie możliwości usprawniające transport okazują się być najważniejsze w rozwoju smart cities.

Jak „smart” rozwiązania wykorzystują polskie miasta? Według raportu IESE Cities in Motion Index 2017, identyfikującego najbardziej inteligentne aglomeracje świata, tylko dwa polskie miasta zakwalifikowały się do pierwszej setki zestawienia. Wśród nich na 54. miejscu znalazła się Warszawa a na 95. Wrocław. Warszawa jest na etapie testowania elektryczny autobusów. W listopadzeie 2017r. na ulicach pojawił się pierwszy elektryczny autobus przegubowy dostarczony przez polskiego producenta. Smart cities okazuje się być ważnym zagadnieniem dla rozwoju firm działających na rzecz miast,  np. producentów autobusów, którzy muszą uwzględnić przyszłe wymogi nowoczesnych metropolii.

Czy ta strona była pomocna?