Artykuł

Raport: Technologia a człowiek - konkurencja czy współpraca?

Jak rozwój technologii i automatyzacji wpływa na rynek pracy? 

Wrzesień 2015

Raport „Technology and people: The great job-creating machine”

Ekonomiści brytyjskiego oddziału Deloitte na podstawie spisów ludności przeprowadzonych w Anglii i Walii pomiędzy 1871 a 2011 rokiem (140 lat) przeanalizowali transformację tamtejszego rynku pracy.

Badania Deloitte pokazały, że na przestrzeni lat istniały sektory, w których na skutek rozwoju technologii zatrudnienie zostało ograniczone. Tak stało się w branży produkcyjnej, rolnictwie czy w przypadku rzemieślnictwa. Z drugiej strony szybki wzrost nowych miejsc pracy nastąpił w innych usługach, w tym finansowanych z budżetu państwa (np. liczba nauczycieli, pielęgniarek). Podobnie szybki wzrost nastąpił w branżach związanych z technologią oraz biznesem.

Analiza Deloitte udowadnia, że rynek pracy i jego struktura w gospodarce nie została ustalona raz na zawsze. Są drogi zawodowe, które się zamykają, ale w tym samym czasie otwierają się zupełnie nowe możliwości rozwoju. Automatyzacja i postęp technologiczny jest pozytywnym zjawiskiem i nieodwracalnym trendem - maszyny to partnerzy w miejscu pracy, a nie konkurencja. Dlatego większość pracowników powinna stale myśleć o rozwijaniu swoich kompetencji i nie unikać nowości technologicznych. Zmieniająca się gospodarka globalna pokazuje, że praktycznie żaden zawód nie istnieje na zawsze, a sposób jego wykonywania nieustannie podlega modyfikacjom.

Autorzy badania po przeanalizowaniu danych statystycznych wyodrębnili mechanizmy oddziaływania nowoczesnych technologii na rynek pracy, których opis jest zawarty w publikacji. 

Pobierz raport "Technologia a człowiek - konkurencja czy współpraca?" (w języku angielskim)
Czy ta strona była pomocna?