Global TMT Predictions 2022

Artykuł

Kluczowe prognozy dla sektorów technologii, mediów i telekomunikacji

TMT Predictions 2022

Styczeń 2022

Raport TMT Predictions 2022

Jaka są kluczowe trendy w świecie technologii, mediów i telekomunikacji?

 

Niedobory półprzewodników

W tegorocznym raporcie TMT Predictions ponownie część prognoz została ukształtowana przez pandemię. W 2022 nadal aktualny będzie problem niedoboru półprzewodników. Deloitte przewiduje, że będzie on odczuwalny przez co najmniej 24 miesiące, a jego łączny wpływ na gospodarkę ocenia się na kwotę ponad 0,5 bln dolarów. Półprzewodniki są wykorzystywane obecnie niemal wszędzie – można je znaleźć w diodach w oświetleniu LED, chipy RFID są już w sklepach samoobsługowych i transporcie, w automatyce przemysłowej, smart rozwiązaniach w budynkach, automatyce domowej czy e-sporcie. Kryzys związany z ich niewystarczającą podażą jest jednak najbardziej widoczny przede wszystkim w branży automotive. Na rozwiązanie problemów z niedoborem układów scalonych w skali globalnej może w pewnym zakresie wpłynąć też produkcja chipów w modelu open- source, w szczególności i w oparciu się o otwarty standard RISC-V.

Co więcej, rekordowo kształtują się inwestycje typu venture capital w firmy produkujące układy scalone. Deloitte przewiduje, że w 2022 r. fundusze VC na całym świecie zainwestują w nie ponad 6 mld dol. – suma ta jest nieco niższa niż w 2021 r., ale ciągle znacznie przekracza nakłady odnotowane w ostatnich dwóch dekadach.


Quantum compitung

Ale prognozy TMT Predictions to nie tylko kwestia zmian wywołanych globalną pandemią. Zdaniem ekspertów Deloitte w długoterminowej perspektywie ogromny potencjał mają komputery kwantowe. Prawdopodobnie jednak nie zostanie on zrealizowany przed końcem dekady, a obecnie jest bardzo niewiele przypadków ich faktycznego zastosowania na świecie.

Do najciekawszych rynków, na których komputery kwantowe mogą w najbliższym czasie zaistnieć prawdopodobnie należeć będą chemia kwantowa, i materiałoznawstwo, komunikacja kwantowa oraz problemy optymalizacyjne i rekomendacje – we wszystkich obu tych dziedzinach zaobserwowano ostatnio postępy, jeśli chodzi o wykorzystanie obliczeń QC.

Ta technologia może też w przyszłości poprawić wydajność algorytmów sztucznej inteligencji (SI). Jest wiele modeli SI, które wymagają cały czas dużej mocy obliczeniowej. Na przykład obszar ryzyk klimatycznych – naukowcy szukają materiałów mogących skutecznie wychwytywać dwutlenek węgla.


Sztuczna inteligencja

TMT Predictions to także prognozy dotyczące sztucznej inteligencji. Eksperci Deloitte przewidują, że w 2022 r. dojdzie do wielu debat na temat bardziej ustrukturyzowanych ram regulacyjnych dotyczących sztucznej inteligencji. Jeśli nawet pojawią się jakieś konkretne propozycje w tym zakresie, ich wprowadzenie w życie w postaci rzeczywistych przepisów prawdopodobnie nastąpi jednak nie wcześniej niż w 2023 r. lub później.

Organy regulacyjne mają obawy co do konsekwencji wykorzystania Sl w związku z kwestiami sprawiedliwości, uprzedzeń, dyskryminacji, różnorodności i prywatności. Na przykład, podstawowym narzędziem stojącym za Sl jest uczenie maszynowe, któremu organy regulacyjne i inne podmioty bacznie się przyglądają i analizują je pod kątem potencjalnych uprzedzeń społecznych.

Szyfrowanie homomorficzne i uczenie federacyjne
Jak zauważają eksperci Deloitte, naciski regulacyjne i polityczne na firmy, aby lepiej radziły sobie z ochroną prywatności i bezpieczeństwem, szczególnie w obszarach związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, powodują, że już istniejące rozwiązania zabezpieczające danych muszą stać się bardziej praktyczne. Podstawą poufnej i bezpieczniejszej SI mogą stać się technologie zwiększające prywatność (Privacy Enhancing Technologies), takie jak szyfrowanie homomorficzne i uczenie federacyjne (Federated Learning). Szyfrowanie homomorficzne umożliwia uczenie modeli na zaszyfrowanych danych, , dzięki czemu jest można bezpiecznie udostępniać nawet wrażliwe dane. Bezpieczeństwo zwiększa też uczenie federacyjne, które rozprasza procesy machine learning na urządzenia lokalne lub brzegowe, dzięki czemu dane trenujące model nigdy nie opuszczają organizacji, która jest ich właścicielem.


Przyszłość TV i VOD

Eksperci Deloitte podejmują także dyskusję nad przyszłością telewizji, stawiającej czoła nowej rzeczywistości, w której to tradycyjna telewizja nie będzie już dominującą formą domowej rozrywki wideo. Z raportu dowiemy się m.in., że 2022 to ostatni rok, w którym tradycyjna telewizja będzie odpowiadać za ponad 50% treści oglądanych na wszystkich ekranach w Wielkiej Brytanii. W tym roku na całym świecie widzowie anulują 150 milionów płatnych subskrypcji usług streamingowych (SVOD), a wskaźnik migracji klientów pomiędzy platformami wyniesie 30%.
 

Monitorowanie stanu zdrowia

Tegoroczny raport to także wnikliwa analiza konsekwencji masowego wykorzystywania urządzeń pomagających monitorować stan zdrowia. W 2022 roku na całym świecie do konsumentów trafi 320 milionów urządzeń typu wearable związanych ze zdrowiem i zachowaniem sprawności fizycznej, a w 2024 roku liczba ta może sięgnąć nawet 440 milionów sztuk. Czujniki zdrowia montowane w smartwatchach to stosunkowo nowe rozwiązania. Zdaniem ekspertów Deloitte sceptycyzm lekarzy, obawy związane z prywatnością danych oraz nowe regulacje prawne mogą spowolnić proces akceptacji takich urządzeń przez konsumentów i medyków.

„Global TMT Predictions 2022”
Zachęcamy do zapoznania się z materiałem wideo prezentującym dyskusje ekspertów na temat czterech wybranych zagadnień z tegorocznego raportu TMT Predictions

Czy ta strona była pomocna?