Artykuł

Badanie CIO 2014

Nowe technologie – na skrzyżowaniu

Listopad 2014 r.

Podsumowanie wyników badania CIO 2014, w którym uczestniczyło ponad 900 liderów IT z 49 krajów Europy, obu Ameryk, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji i Australii.

Po okresie przedłużającego się spowolnienia gospodarczego przedsiębiorstwa na całym świecie podejmują inicjatywy mające na celu zapewnienie im dalszego rozwoju a firmy znowu zaczynają inwestować. Dla wielu z tych firm inwestycje technologiczne stają się strategicznym priorytetem. Otwierają się przed nimi możliwości zmiany dotychczasowych modeli operacyjnych w zgodzie z najnowszymi trendami gospodarki cyfrowej.

Najważniejsze wnioski badania CIO Survey 2014 w Polsce:

  • W 2014 roku budżety IT w polskich firmach nie zmniejszały się – 79% badanych liderów IT wskazało, że środki, którymi dysponują są takie same lub wyższe niż w poprzednim roku.
  • Na realizację bieżącej działalność organizacje przeznaczają 53% budżetu IT. Pozostałe 47% na finansowanie projektów związanych ze zmianą i rozwojem. Zmiany te koncentrują się przede wszystkim na rozwoju biznesu i nowych produktów, a w mniejszym stopniu na transformacji działalności biznesowej.
  • Trzy kluczowe priorytety IT na najbliższe 12-18 miesięcy to reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe, wdrożenie nowych technologii oraz reorganizacja modelu operacyjnego IT. Reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe jest szczególnie ważne w sektorze finansowym.
  • Najważniejszym elementem w portfelu projektów liderów IT jest dostarczanie rezultatów biznesowych poprzez usługi IT. Na drugim miejscu znalazło się czerpanie korzyści z danych przechowywanych wewnątrz organizacji.
  • Jedynie 20% respondentów  wskazało inwestowanie w nowe technologie albo partnerstwo z zewnętrznymi podmiotami jako kluczowy element portfela CIO.
  • Niemal siedmiu na dziesięciu respondentów wysoko oceniło efektywność IT jako strategicznego partnera biznesu.
  • Poprawy wymagają relacje z prezesami firm - ponad 20% badanych ocenia je jako słabe.
  • 90% polskich respondentów uważa innowacyjność za ważny lub bardzo ważny trend dla funkcji IT. Jednocześnie połowa z nich wskazuje, że w obrębie ich organizacji IT na ten cel przeznaczanych jest za mało funduszy.
  • Jako główne przeszkody hamujące wdrażanie innowacji wspierających wzrost biznesu respondenci wskazali stosunek liderów biznesowych do ryzyka oraz ograniczenia budżetowe IT.
  • Analityka/Big Data to technologie, na które badani CIO przeznaczaliby większą część budżetu IT (gdyby istniała taka możliwość).
Pobierz raport "Badanie CIO 2014"

Badanie CIO - perspektywa Polski

Badanie CIO - perspektywa globalna

Czy ta strona była pomocna?