COVID-19, TECHNOLOGIE, REGENERACJA

Artykuł

Cyfrowy biznes ukształtuje "nową normalność"

Wychodzenie z kryzysu faza 2 – Regeneracja

Wpływ COVID-19 jest zarówno nagły, jak i dalekosiężny – rozpościera się jednocześnie w wymiarze geograficznym, demograficznym i ekonomicznym. Natura tego zagrożenia, z którym przyszło nam się zmierzyć pierwszy raz, popchnęła organizacje i jej liderów na niezbadane wody. Liderzy odpowiedzialni za technologię nie są wyjątkiem w tej sytuacji. Ponadto, w porównaniu do innych osób w organizacji, wyzwania, którym stawiają czoła, należą do najbardziej złożonych.

6 maja 2020 r.

3 etapy przechodzenia przez kryzys 

 1. Reakcja – podczas, której firma radzi sobie z obecną sytuacją i dąży do przetrwania. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Przywództwo odporne na COVID-19
 2. Regeneracja – w tej fazie firma stara się przystosować do nowej sytuacji, by wyjść z niej silniejsza. Jak to zrobić? Przeczytaj w tekście Jak zachować odporność w biznesie: powrót do normalnego działania po pandemii
 3. Rozwój – gdy firma przygotowuje się i kształtuje „nową normalność”. Materiały na temat przywództwa w tym czasie opublikujemy wkrótce. 

Firmy z dnia na dzień znalazły się pod niespotykaną do tej pory presją ze wszystkich możliwych stron – konieczność uruchomienia cyfrowych kanałów sprzedaży, zrekonfigurowanie kanałów logistycznych, wytworzenie nowych kompetencji w zakresie współpracy pomiędzy pracownikami, nowe potrzeby sprzętowe oraz licencyjne wymagane do pracy zdalnej oraz cała litania innych problemów, wymagających od firm natychmiastowych zdolności adaptacyjnych.

Nigdy wcześniej rola CIO i innych liderów odpowiedzialnych za technologie cyfrowe nie była tak kluczowa w kształtowaniu przyszłości ich organizacji. Podczas gdy pandemia odłącza nas od świata fizycznego – od wielu biznesów, szkół, aren sportowych, możliwości robienia zakupów w tradycyjny sposób, czy wielu rozrywek – wszyscy oczekują, że świat cyfrowy wkroczy do akcji i wypełni tę pustkę. Ale czy jest to wykonalne? Odporni liderzy muszą stanąć na wysokości zadania i wykorzystać tę szansę – nie tylko do postawienia organizacji na nogi, ale również, do wyposażenia jej w zdolności technologiczne umożliwiające wzrost i dalszy rozwój.  

Przeczytaj cały poradnik:

Choć jeszcze nie ma sprawdzonego remedium na przeciwdziałanie globalnemu kryzysowi humanitarnemu o skali COVID-19, to jesteśmy przekonani, że liderzy na każdym szczeblu muszą przeprowadzić swój biznes przez trzy fazy: 

 • Reakcję, 
 • Regenerację, 
 • Rozwój

Chcąc zmaksymalizować bezpieczeństwo pracowników i zapewnić ciągłość biznesu, liderzy odpowiedzialni za technologie w organizacjach na całym świecie dokonali znaczących wyborów w celu szybkiej Reakcji na pandemię COVID-19. Wraz z rozwojem sytuacji będą musieli stopniowo przejść do kolejnych dwóch etapów: Regeneracji i Rozwoju.

Jak technologie cyfrowe pozwolą wyprowadzić biznes z kryzysu?

Posłuchaj światowych ekspertów

Zarejestruj się na webcast

Więcej wskazówek dla liderów technologicznych w fazie Reakcji na kryzys COVID-10, można znaleźć w naszym pierwszym artykule: Technologia drogą do odporności biznesu w dobie COVID-19

1. Już czas wejść w fazę Regeneracji, aby zapewnić sobie skalowalność

Biorąc pod uwagę złożoność pandemii, można już przewidzieć, że faza regeneracji po COVID-19 będzie wymagała bezprecedensowego planowania, komunikacji i zmian istniejących konfiguracji. W przypadku wielu liderów technologicznych pierwsze kroki w tej fazie będą podejmowane w kontekście niezbędnej serii dostosowań, które wprowadzili, gdy wybuchł kryzys. Dla innych będzie to zrozumienie, jakie błędy zostały popełnione w fazie Reakcji i zaangażowanie się na nowo w ciągłe doskonalenie rozwiązań.

 • Wspieraj i ulepszaj doświadczenia pracowników w obszarach pracy zdalnej i dzielenia się dokumentami
 • Zabezpiecz technologię wspierającą nowe środowisko pracy
 • Zbuduj „centra dowodzenia”, które będą monitorować sytuację i podejmować  strategiczne decyzje
 • Opracuj poradnik działania, na wypadek, gdyby podobny kryzys miał się powtórzyć w przyszłości

 

2. Stabilizacja operacji biznesowych w celu zapewnienia gotowości i odporności na przyszłość

W końcu biznesy się otworzą ponownie. Może się wtedy okazać, że szybkie naprawy i rozwiązania czasowe przyjęte podczas fazy reakcji mogą nie przystawać do rzeczywistości. Choć w porywie chwili elegancja musiała przegrać ze zwinnością, w fazie regeneracji to długoterminowa odporność stanie się priorytetem. W przypadku wielu liderów technologicznych dzięki bardziej przemyślanemu podejściu do wdrożeń i infrastruktury technicznej oraz głębszemu zrozumieniu ich wpływu na ich organizację i sieci partnerskie, faza regeneracji będzie oznaczać ustabilizowanie i wzmocnienie wielu rozwiązań i procesów wprowadzonych w pośpiechu.

 • Usprawniaj wprowadzone ‘ad hoc’ rozwiązania i innowacje
 • Unowocześniaj i usprawniaj nowe procesy obsługi klienta
 • Buduj zaufany ekosystem technologiczny
 • Skaluj automatyzację
 • Stworzenie architektury IT odpornej na kolejne zawirowania
 • Stworzenie funkcji i narzędzi do monitorowania i przewidywania
 • Zagwarantowanie środków w budżecie na zwinność
 • Zabezpieczenie aktywów
 • Poznawanie swoich ludzi

 

3. Rozwój przez kształtowanie “nowej normalności”

Podczas okresu regeneracji należy zwrócić uwagę na przyszły układ sił konkurencyjnych. Jednocześnie trzeba rozpoznać zmiany spowodowane przez kryzys, które złożą się na „nową normalność”. Z pewnością czeka nas wiele zwrotów akcji w procesie przeciwdziałania pandemii i jej następstwom, ale już na obecnym etapie można odnotować pewne ruchy sejsmiczne w zachowaniu konsumentów i szerszego społeczeństwa. Ci liderzy technologiczni, którym uda się wyprzedzić te zmiany, będą wspomagać rozwój swoich organizacji w warunkach bliskich i pośrednich.

 • Ułożenie doświadczeń klienta na nowo, poprzez skupienie się na projektowaniu antropocentrycznym
 • Tworzenie nowej wartości, poprzez łączenie świata fizycznego z cyfrowym
 • Budowanie zaufania, jako kluczowa wartość biznesu

 

COVID-19: Bezprecedensowa szansa, żeby być liderem

W wielu przypadkach pandemia COVID-19 przełamała przygotowania organizacji do transformacji cyfrowej i uwydatniła dotychczasowe braki w wykorzystaniu rozwiązań technologicznych, które mogły złagodzić negatywny wpływ nowej sytuacji na organizację. Wideokonferencje, czy zdalne monitorowanie pracy to technologie, które są dostępne od ponad dekady, ale nawet teraz wiele firm dopiero próbuje je rozgryźć. Tę samą niechęć odnotowujemy w przypadku zdalnej pracy i narzędzi do nauki online. To, że nie udaje nam się wprowadzić rozwiązań, zanim sytuacja staje się krytyczna, to wiedza stara jak świat. Jednak dziś jesteśmy w takiej sytuacji i warto wykorzystać ją, aby zmienić podejście do wielu z naszych zachowań, postaw dotyczących postrzegania ryzyka, jak również dawnych metod pracy. Pandemia COVID-19 podarowała nam okazję do nauki. Szansa ta może jednak okazać się ulotna, zatem firmy muszą się uczyć szybko.

Nie czekaj, aż biznes Ci powie, czego potrzebuje. Przejmij stery, bądź o jeden krok dalej niż ten gwałtownie zmieniający się krajobraz i to Ty im powiedz, czego będą potrzebować, aby się lepiej przygotować na następny kryzys.

Więcej na ten temat podczas webcastu 19 maja 

O tym, jak wykorzystać zmiany wdrożone w firmie na początku lockdownu, by poprowadzić organizację do ożywienia cyfrowego. A także, jak przygotować się do fazy wychodzenia z kryzysu, by zapewnić skalowalność rozwiązań, opowiedzą Mark Lilly, Global CIO Program Leader, Hans van Grieken, EMEA Technology Research & Insights oraz Daniel Martyniuk, Technology, Strategy & Innovation Leader in Poland. Zapraszamy do udziału w anglojęzycznym webcaście.

>> Zapisz się na webcast >>

Czy ta strona była pomocna?