Technologia drogą do odporności biznesu w dobie COVID-19

Artykuł

Technologia drogą do odporności biznesu w dobie COVID-19

Liderzy technologii wspierają zmagania organizacji z COVID-19

Marzec 2020

Technologia może stać się jedną z najpotężniejszych broni w arsenale każdej organizacji do skutecznego i zdecydowanego reagowania na wyzwanie, jakim jest pandemia COVID-19. Liderzy IT powinni w tym czasie wesprzeć całą organizację narzędziami technologicznymi, które pomagają biznesowi utrzymać ciągłość działania.

Odporność biznesowa organizacji zależy od technologii i systemów, jakimi dysponuje, a liderzy za nią odpowiedzialni powinni dołączyć do sztabu kryzysowego firmy. Aby zmierzyć się ze stojącym przed nami wyzwaniem, liderzy technologii muszą opracować i realizować swoje strategie w trzech głównych wymiarach: planów działania, wsparcia pracowników i klientów oraz zachowania ciągłości operacji biznesowych. Każda z nich jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa i produktywności ludzi oraz do stworzenia odpornej organizacji.

Podobnie jak cała kadra kierownicza, liderzy technologii mają obowiązek przejąć stery dowodzenia w czasie kryzysu. Ponoszą oni również kluczową odpowiedzialność za wspieranie całego przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań technologicznych wplecionych w strukturę biznesu i wspierających jego pracę. Oprócz upewnienia się, że podstawowe systemy działają poprawnie, liderzy technologii muszą również poszukać rozwiązań i wspierać kluczowe obszary działalności takie jak łańcuch dostaw, czy HR.

Liderzy technologii mają okazję wspomóc swoje organizacje w tym kryzysie wiedzą i siłą rozwiązań technologicznych. Odporność biznesowa organizacji zależy dziś od technologii i systemów, jakimi ona dysponuje. Ważne jest, aby pamiętać, że takie sytuacje pojawiły się w przeszłości i będą miały miejsce w przyszłości, dlatego technologia może stać się jedną z najpotężniejszych broni w arsenale każdej organizacji do skutecznego i zdecydowanego reagowania na tego typu wyzwania. Dlatego warto być przygotowanym, racjonalnym, a nawet altruistycznym w szukaniu rozwiązań wspierających pojawiające się potrzeby. To być może przełomowy moment dla organizacji - wprowadzone w czasie kryzysu rozwiązania mogą również wpłynąć na długofalowy rozwój organizacji.


Natychmiastowa reakcja

Aby odpowiedzieć na stojące przed nami bezpośrednie wyzwanie, jakim jest prowadzenie biznesu w dobie COVID-19, liderzy technologii muszą opracować swoje strategie i realizować je w trzech głównych wymiarach: planów, ludzi i biznesu. Każdy z tych wymiarów jest niezbędny do zapewnienia przemyślanej reakcji, zapewnienia bezpieczeństwa i produktywności ludzi oraz stworzenia prężnej organizacji.


Plan: Opracowanie strategii działania i reagowania

Liderzy technologii w organizacjach często muszą szybko reagować na taktyczne, operacyjne i logistyczne wyzwania w sytuacjach kryzysowych, dziś jest nim pandemia COVID-19. Najważniejsze potrzeby wymagające szybkiego reagowania, to zwiększenie możliwości pracy zdalnej i zabezpieczenie krytycznych zasobów. Konieczne jest wdrożenie strategii i planów organizacyjnych w celu zapewnienia odporności organizacyjnej. To wczesne skupienie się na planowaniu może ostatecznie pomóc szybko i skutecznie wykonać najpilniejsze zadania.

Broszura: COVID-19

People, technology, and the path to organizational resilience

Pobierz [PDF, ENG]

Kluczowe kroki:

 1. Przejrzyj plany ciągłości działania (BC) / odzyskiwania po awarii (DR).
 2. Załóż biuro zarządzania kryzysowego.
 3. Opracuj plan komunikacji.
 4. Wykonaj planowanie scenariusza, aby zrozumieć potrzeby technologiczne.
 5. Zdefiniuj rolę i oczekiwania zarządu w planowaniu i komunikacji.
 6. Zaplanuj powrót do zdrowia.
 7. Poznaj swoją organizację, role i priorytety.

Ludzie: Zapewnienie zdrowia, dobrego samopoczucia i wydajności pracowników

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pracownikom jest najwyższym priorytetem. Organizacje powinny edukować swoich pracowników oraz ich kluczowych dostawców na temat objawów nowego koronawirusa COVID-19, a także na temat sposobów zapobiegania infekcji. Wykazać gotowość do słuchania, aby zapewnić swoim zespołom poczucie bezpieczeństwa w obronie przed pracą, która zagraża ich zdrowiu lub zdrowiu innych.

Kluczowe kroki:

 1. Wdrożenie środków zapobiegawczych i ponowne sprawdzenie zasad dotyczących zwolnień lekarskich.
 2. Przegląd i aktualizacja zasad dotyczących pracy zdalnej, w tym wytyczne dotyczące podróży.
 3. Plan absencji.
 4. Zapewnienie dostępności krytycznych zasobów.
 5. Ustanowienie pozapasmowych kanałów komunikacji.
 6. Jasne (i wielokrotne) komunikowanie zasad, oczekiwań i procedur.

Biznes: Zachowanie ciągłości operacji biznesowych

Po opracowaniu przemyślanej strategii oraz zapewnieniu zdrowia i dobrego samopoczucia swoich pracowników, liderzy mają obowiązek zachowania ciągłości działalności biznesowej. Oto kilka uwag dla liderów w celu ustalenia najlepszych praktyk.

Kluczowe kroki:

 1. Racjonalizuj projekty technologiczne i portfele.
 2. Wyposaż swoją łączność, bezpieczeństwo i infrastrukturę do nowych wzorców ruchu i użytkowania.
 3. Przygotuj się na zakłócenia w ekosystemie biznesowym i technologicznym.
 4. Przygotuj się na funkcjonowanie bez dostępu do centrum danych.
 5. Zrozum i umieść w swoich planach wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zgodności i prywatności.
 6. Określ krytyczne usługi biznesowe i dostosuj umowy o poziomie usług (SLA).
 7. Upewnij się, że istnieją procedury ustalania priorytetów pomocy technicznej i plany awaryjne.
 8. Przygotuj się na ograniczenia przepływów pieniężnych, ale także bądź gotów walczyć o dodatkowe inwestycje.

Skutek długoterminowy: prężny lider, zmieniający wyobrażenie o przyszłości pracy

W kryzysach prężni przywódcy określani są najpierw przez to, kim są, a następnie przez działania, które podejmują. Z jasnością i determinacją najbardziej odporni spośród nich postawią na pierwszym miejscu natychmiastową misję. Ustabilizują sytuację, podejmując zdecydowane działania, stawiając na pierwszym miejscu szybkość zamiast elegancji. Jednocześnie jednak zapewnią takie przywództwo i wizję, jakich wymaga ta chwila, tworząc narrację o jasnej ścieżce naprzód i obejmującą długą perspektywę. Nawet w chwilach nieładu prężni przywódcy nigdy nie tracą z oczu możliwości, które leżą na horyzoncie.


Wielu liderów technologii ma dziś wyjątkową pozycję, aby pomóc swoim organizacjom w ponownym wyobrażeniu sobie przyszłości pracy, siły roboczej i miejsca pracy napędzanego technologią.

Jesteśmy w punkcie zwrotnym, w którym możliwości technologiczne są gotowe przekształcić każdy aspekt pracy, jaką znamy. Poprzez automatyzację, robotykę, chmurę i w obliczeniach kognitywnych praca wykonywana przez ludzi ulegnie zasadniczej zmianie. Dzięki współpracy, usługom w chmurze i pracy zdalnej miejsce pracy zmieni się na zawsze. Wymaga to wizjonerskiego przywództwa i egzekucji. I jest szansą na przyspieszenie przyszłości pracy z powodu kryzysu, jaki stwarza COVID-19.

Liderzy technologii mają możliwość wykazania się wizjonerskim przywództwem i realizacją w następujących wymiarach:

 1. Będąc metodycznym i zdyscyplinowanym w automatyzacji procesów manualnych.
 2. Propagowaniu podejścia opartego na chmurze i agresywnej migracji do usług w chmurze.
 3. Pchaniu wirtualnej / zdalnej współpracy jako domyślnej. 
 4. Przewidywaniu nowych możliwości biznesowych i sposobów pracy.

Dobra wiadomość jest taka, że wiele głównych proponowanych zmian technologicznych jest w toku lub powinno być w toku dla wielu organizacji. W miarę rozwoju obecnego kryzysu istnieje szansa na przyspieszenie tych wysiłków. Kluczem jest wykorzystanie obecnie wprowadzanych rozwiązań, jako okazji do kształtowania przyszłych sposobów pracy, które będą bardziej wydajne, efektywne i oparte na współpracy, wykraczające poza granice funkcji i przedsiębiorstwa.  

Broszura [PDF, ENG]

COVID-19

People, technology, and the path to organizational resilience

On March 11, 2020, the World Health Organization (WHO) officially declared COVID-19 a pandemic. As the world continues to grapple with the uncertainty surrounding the spreading of COVID-19 and its growing impact on stock markets, supply chains, and other pillars of the global economy, it’s important to remember that this event is first and foremost about people—their families, their well-being, and the organizations and institutions that they rely on and trust in times of need...read more

Pobierz broszurę

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?