Znaczenie technologii w kontekście fuzji i przejęć

Artykuł

Znaczenie technologii w kontekście fuzji i przejęć

Na bazie wyników badania nastrojów i oczekiwań funduszy private equity

CIO Insights | lipiec 2020

Zasoby IT spółek często stanowią o ich rentowności, mając znaczący wpływ na wartość całego portfela, wynika z badania „Central Europe Private Equity Confidence Survey”. Technologia może okazać się jednym z czynników umożliwiających wykorzystanie synergii płynących z fuzji, a istniejące zasoby IT będą traktowane, jako jeden z głównych czynników kreujących wartość organizacji.

Wyniki najnowszego badania „Nastroje i oczekiwania funduszy private equity w Europie Środkowej” przeprowadzonego przez Deloitte pokazują, że nabywcy instytucjonalni zwiększają zakres działalności i coraz częściej zachowują się jak inwestorzy strategiczni, wydłużając okres inwestycji dla spółek z portfela z uwagi na wpływ pandemii COVID-19. Zmiany w podejściu funduszy private equity do inwestowania, wymuszają na nich również odmienne spojrzenie na technologię.

Bez względu na rodzaj działalności, z dnia na dzień zwiększa się wykorzystanie technologii w codziennym funkcjonowaniu biznesu. Coraz silniejszy wpływ digitalizacji na wszystkie aspekty działalności gospodarczej — od strategii do działalności operacyjnej — zmienia firmy tak bardzo, że „tradycyjny” model technologii informatycznej przestaje wystarczać.

Bartosz Wróblewski, Manager, Risk Advisory, Deloitte

Wiele przedsiębiorstw wprowadza fundamentalne zmiany w sposobie, w jaki nowe technologie cyfrowe są wyszukiwane, testowane i oceniane, a także wykorzystywane na większą skalę z korzyścią dla biznesu. Działy IT są przekształcane w taki sposób, aby kompetencje technologiczne były powszechne w całej organizacji, dzięki czemu łatwiej nimi zarządzać, outsourcować je oraz udostępniać innym funkcjom biznesowym. Można je wydzielić, aby zwiększyć wartość całego portfela, a następnie sprzedać, przedstawiając inwestorom atrakcyjną ofertę.

W badaniu przeprowadzonym zimą 2018 r. tylko 20% respondentów uznało cyfryzację za kluczowy czynnik wpływający na szacowanie IRR w tezie inwestycyjnej transakcji. Obecnie, aż 91% uczestników badania przyznaje, że możliwości informatyczne firmy znacząco wpływają na jej wartość. Prawidłowo zagrana karta technologii może być cennym atutem, danej spółki i przeważyć o jej wartości rynkowej. Nie ma wątpliwości, że jakość środowiska IT odegra kluczową rolę i zdecyduje o powodzeniu przyszłych transakcji.

 

pl_cfo_insight_7_2020_promo_1.jpg (951×534)

Wciąż jednak w wielu, nawet wydawałoby się zaawansowanych technologicznie firmach, produkcja, fakturowanie, obsługa klienta, a także inne kluczowe funkcje opierają się na przestarzałych systemach. W takich przypadkach strategia „najpierw kup, potem modernizuj” nie sprawdza się. Klonowanie lub łączenie przestarzałych systemów, zastanych podczas transakcji, wiąże się z istotnym ryzykiem. Im starsze systemy, tym trudniejsza będzie ich skuteczna integracja i tym trudniej będzie osiągnąć w przyszłości efekt synergii i cele transformacji. Modernizacja systemów i migracja danych podczas samego procesu wydzielania (lub w trakcie procesu integracji), jest najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu i uniknięcie długu technologicznego.

Obecna sytuacja spowodowana COVID-19 podkreśla znaczenie technologii i jej wykorzystania w codziennej działalności operacyjnej. Pandemia ogranicza możliwości działania w świecie rzeczywistym. Aby minimalizować straty, część działań operacyjnych firmy będzie przechodzić coraz bardziej w świat cyfrowy

Ścibor Łąpieś, Dyrektor, Technology M&A, Deloitte

W obszarze fuzji i przejęć spowolnienie gospodarcze może otworzyć nowe możliwości. Firmy liczą na okazje, jednak z jeszcze większą uwagą będą analizować potencjalne transakcje, aby zminimalizować potencjalne ryzyka i nie narażać się na nowe. Fuzje i przejęcia okazały się ważnym elementem strategii technologicznych wielu przedsiębiorstw wychodzących z recesji lat 2007–2009. Prawdopodobnie w nadchodzącym spowolnieniu wywołanym pandemią COVID-19 sytuacja będzie podobna. Z uwagi na zmiany jakie zaszły, starsze taktyki straciły na aktualności, a kupujący muszą zmienić sposób, w jaki oceniają wartość spółek, aby w przyszłości w pełni skorzystać z ich strategii technologicznych.

Zwiększony popyt może zmusić inwestorów nie tylko do kupna większych spółek, o bardziej ugruntowanej pozycji rynkowej, ale również do konkurowania o nie z innymi inwestorami oraz tradycyjnymi nabywcami. Przy tak dużej liczbie funduszy private equity, kupującym będzie trudniej znaleźć oraz kupić mniejsze i słabiej zarządzane podmioty. Taka sytuacja wymusi bardziej rygorystyczne podejście, w którym istniejące zasoby IT będą traktowane, jako jeden z głównych czynników kreujących wartość firm.


pl_cfo_insight_7_2020_promo_2.jpg.png (1531×861)

Znaczenie zmiany technologicznej oraz jej galopujące tempo rozwoju, to jedno z największych wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się inwestorzy private equity. 44 procent uczestników badania Deloitte przyznaje, że nie posiada odpowiednich zasobów wewnętrznych, aby w pełni ocenić rozwiązania informatyczne stosowane przez cel transakcji, a wiedza sprawdzonych ekspertów zewnętrznych może pomóc im rozwiązać technologiczne zawiłości i zadbać o bezpieczeństwo inwestycji.

Dowiedz się więcej o nastrojach i oczekiwaniach funduszy private equity w Europie Środkowej na stronie raportu.

>> Przejdź do strony >>

Czy ta strona była pomocna?