Artykuł

Cykl życia transformacji

Wprowadzenie

Powody / cele transformacji:

Transformacja to ciekawy proces – rodzi się z konieczności przetrwania nagłych zmian zewnętrznych, ale z czasem staje się siłą napędową dalszego rozwoju, innowacji i wzrostu.

Jako przykład na poparcie tej tezy, pierwsze domy w historii, musiały być solidne, aby wytrzymać naciski natury i zapewnić schronienie. Z biegiem czasu, gdy ludzie budowali na wiedzy swoich przodków, zaczęli marzyć o zamkach, wystawnych pałacach i posiadłościach wartych setki milionów dolarów. Transformacja zatem, jest napędzana nie tylko naszym zwykłym pragnieniem przetrwania katastrof, ale także pragnieniem rozwoju w obliczu tych katastrof i zapobiegania im.

W ten sam sposób firmy muszą ciągle się zmieniać i nie tylko dostosowywać się do presji zewnętrznej, ale także szukać następnej wielkiej szansy. Proces transformacji przekłada odważne, wysokopoziomowe aspiracje na cele i mierzalne kluczowe wyniki w pięciu głównych krokach.

Kluczowe etapy transformacji

1. Identyfikacja potrzeb

a. Co wymaga transformacji i w jaki sposób wpisuje się to w strategię biznesową

W początkowej fazie transformacji, bez względu na jej zakres i rozmiar, należy zidentyfikować wyzwalacze transformacji. Co powoduje transformację? Czy to pragnienie skorzystania z cyfrowych możliwości, zmiana na rynku, czy potrzeba optymalizacji nieskutecznych procesów, inicjatywy zawsze powinny być walidowane na tle strategicznych celów biznesowych.

2. Cele biznesowe powinny przekładać się na jasne i mierzalne cele – cele transformacji, identyfikacja potrzeb.

a. Stworzenie strategii
b. Plan zarządzania, harmonogram działań i wybór narzędzi
Gdy kierunek jest wyraźnie określony, a cele transformacji są ustawione, nadchodzi czas, aby podjąć się ich realizacji. Zespół odpowiedzialny za transformację musi stworzyć ogólny model operacyjny, rozbijając strukturę, definiując plan zarządzania i rozdzielając odpowiedzialności.
Faza strategii to czas, kiedy interesariusze muszą się zgodzić i ustalić skuteczne środki komunikacji, które zostaną wykorzystane w trakcie transformacji. Ważne jest podkreślenie, że dobry plan komunikacji od samego początku znacznie zwiększa szanse na sukces.

3. Wdrożenie i Zarządzanie Zmianą

• Szkolenie z narzędzi, rozpowszechnianie świadomości i angażowanie pracowników na różnych szczeblach organizacji

Kiedy transformacja zaczyna nabierać realnego kształtu, coraz więcej osób w całej organizacji zostaje zaangażowanych w jej wdrożenie. W tym momencie zespół transformacji organizuje wszelkie niezbędne szkolenia z narzędzi.
Jednak ich odpowiedzialność sięga dalej niż osiągnięcie technicznej jednomyślności. Muszą upewnić się, że każdy poziom organizacji aktywnie rozumie swoją rolę w transformacji i jest zmotywowany do jej realizacji. Zarządzanie zmianą, czyli proces wprawiania wszystkich ruchomych części w ruch, może zdecydować o powodzeniu lub niepowodzeniu przedsięwzięcia.

Dwa aspekty, o których warto pamiętać:

  • Konieczne jest zaangażowanie wszystkich w zmianę - zarówno wysokiej rangi liderów, jak i każdego innego szczebla. Mogą oni ułatwić transformację dzięki specjalnej wiedzy i ekspertyzie, ale równie dobrze, jeśli nie są przekonani o znaczeniu projektu, mogą stanowić poważną przeszkodę.
  • Pracownicy są życiodajną siłą każdej organizacji. Angażując ich w proces transformacji i dając im możliwość rzeczywistego udziału w zmianie, znacznie bardziej prawdopodobne jest, że poczują odpowiedzialność za sukces projektu. 

4. Ocena i dostosowanie

Transformacja w końcu nabiera pełnego tempa, jednak, aby tworzyć prawdziwie zrównoważoną zmianę, w fazie oceny konieczne jest pozbycie się wszelkich złudzeń i uprzedzeń. W tym momencie należy skorzystać z ustalonych Celów i Kluczowych Wyników (OKR), aby monitorować postępy transformacji w odniesieniu do początkowej strategii. Wtedy wszelkie czynności, które usprawniają procesy, są wskazane.

5. Wprowadzenie w życie i utrzymanie

Wreszcie, każda udana transformacja musi na stałe przekształcić się w codzienną, biznesową działalność firmy.

Z odległego i potencjalnie korzystnego pomysłu, zmiana musi stać się powszechną praktyką w organizacji. W tej fazie, kluczowe jest zapewnienie wystarczającego wsparcia i przewodnictwa na przyszłość.

Podsumowanie

Zmiana to jedyna stała. W dynamicznym świecie, bezpiecznym zapleczem dla biznesu jest zdolność do transformacji pod wpływem czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych. Bardzo ważne, aby jednocześnie pozostać czujnym na zagrożenia i być otwartym na możliwości.

Im więcej cykli transformacji doświadcza firma, tym większe szanse, że poradzi sobie z wyzwaniami w przyszłości. Należy być świadomym, że wiele transformacji nie zawsze kończy się sukcesem, jednak przyjęcie transformacji jako regularnej praktyki organizacji, gwarantuje rozwój i zapobiega destrukcyjnej stagnacji.

Źródła:
CTO study - ctro-study-designing-successful-transformations-022822.pdf (deloitte.com)
Change Management Playbook - Your key tools for driving change in a digital world
A new approach to digital transformation | Deloitte Insights


Autor tekstu: Georgi Chonkov

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?