W ciągu ostatnich lat obserwowaliśmy, jak organizacje stopniowo przesuwają się wzdłuż krzywej dojrzałości automatyzacji. Według opinii menagerów i dyrektorów biorących udział w badaniu, organizacje zbliżają się do cyfrowego ideału. Organizacje, które nie boją się wprowadzać cyfrowej rewolucji, mają większą szansę na przetrwanie i rozwój w świecie ciągłych zmian technologicznych. Według badanych, zwiększona produktywność, redukcja kosztów i lepsza dokładność to trzy najważniejsze korzyści wynikające ze skalowania.


CELE BADANIA

Celem analizy było poznanie obrazu, w jaki sposób organizacje wdrażają i skalują technologie dzięki inteligentnej automatyzacji, zmierzenie wpływu działań i rozwiązań z obszaru inteligentnej automatyzacji oraz wyszczególnienie trendów i kierunków rozwoju.

Firmy, które chcą rywalizować o klienta, muszą w przynajmniej minimalnym stopniu zautomatyzować sposób swojego funkcjonowania. Ci, którzy jako pierwsi zdecydowali się na wdrożenie inteligentnych rozwiązań technologicznych, dzisiaj odnotowują korzyści w postaci m.in. obniżenia kosztów bieżącej działalności – najważniejszego celu dla większości przedsiębiorców. Jednym z dowodów jest chociażby redukcja zobowiązań o 32 proc. wśród firm, które wyszły poza strefę programów pilotażowych. To wzrost o 8 punktów procentowych w ciągu jednego roku

Sunset Panorama

CO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE


WEBINAR

Raport z badania "Inteligentna Automatyzacja 2022", czyli jak zrozumieć i wykorzystać aktualne trendy

Bezpłatne spotkanie on-line: 25 października 2022 r. godz. 10:00 - 11:00


Już po raz siódmy Deloitte przedstawia raport dotyczący Inteligentnej Automatyzacji. Jest to podsumowanie badania stawiającego pytanie, w jaki sposób organizacje osiągają swoje ambitne cele, wykorzystując przy tym wachlarz narzędzi do skalowania programów automatyzacji.


ASG assets