Trendy technologiczne

Analizy

Raport: Trendy technologiczne 2017

Jakie technologie będą kształtować światowy biznes w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy

kwiecień 2017 r.

Dark data, sztuczna inteligencja oraz blockchain to kluczowe trendy rozwoju technologicznego dla biznesu w najbliższych latach. CIO, którzy wykorzystają potencjał tych technologii, będą mieli ogromny na kształtowanie przyszłości swoich firm.

Oglądasz stronę archiwalną, zobacz aktualny Raport: Tech Trends 2021

W 8. edycji raportu „Trendy technologiczne” Deloitte pokazuje, jak granice wyznaczające zakres działu IT zacierają się a technologia staje się integralną częścią niemal każdej jednostki biznesowej. Choć technologia zmienia się bardzo szybko i gwałtownie, to większość firm nie jest w stanie dorównać jej tempa. Z badań Deloitte wynika, że tylko 11 proc. prezesów firm i działów HR wie, jak stworzyć organizację przyszłości opartą m.in. na elastycznych modelach zarządzania, które umiejętnie łączą ekspertów biznesowych z ekspertami IT oraz sprawnie wykorzystują wszystkie możliwości, jakie dają nowoczesne technologie. Dlatego tak ważne jest, aby zarówno dyrektorzy IT, jak i prezesi firm odkryli potencjał i wykorzystali możliwości otaczających technologii, w szczególności:

IT bez granic -  usuwanie granic między biznesem a IT. Transformacja obszaru IT w otwarty, zwinny i interdyscyplinarny pion operacyjno-wykonawczy, który umiejętnie korzysta z otwartego rynku talentów oraz nowych relacji z dostawcami, inkubatorami i pracownikami akademickimi.

Analiza dark data - rzucenie światła na dane z trzech wymiarów: niewykorzystanych danych w posiadaniu firm; nieuporządkowanych danych (takich jak wideo, dźwięk i obrazy); danych z tzw. „deep web” może przynieść organizacjom wiele korzyści (m. in. nowe źródła pozyskiwania danych, przewagę konkurencyjną oraz niższe koszty przechowywania danych).

Sztuczna inteligencja - uczenie maszynowe, boty i robotyka zwiększają zakres i automatyzują ludzkie zadania. Sztuczna inteligencja jest następnym rozdziałem zaawansowanej analityki, który nie tylko tworzy inteligentniejsze algorytmy i szybsze systemy rozproszone, ale też zwiększa wydajność pracowników.

Rzeczywistość mieszana - to połączenie technologii AR/VR
i Internetu Rzeczy. Obecnie inwestuje się w platformy, urządzenia i systemy informatyczne, które w połączeniu będą mogły zastąpić klawiatury czy ekrany i całkowicie zmienić sposób, w jaki współdziałamy i komunikujemy się ze sobą. 

Otwarta architektura - nieuchronny, wyłaniający się trend to modernizacja infrastruktury przedsiębiorstwa poprzez jej konteneryzację, standaryzację i autonomię. Zapewnia to zwiększenie wydajności, zmniejszenie kosztów sprzętu i pracy, a także zwiększenie tempa procesów, ich elastyczności
i szybkie wyniki.

Wszystko jako usługa - przedsiębiorstwa coraz częściej w celu zwiększenia swoich możliwości biznesowych podlegają reorganizacji i zaczynają oferować produkty bądź realizować procesy biznesowe w modelu „as-a-service”- jako usługę

Blockchain: gospodarka zaufania - w rozwijającej się „gospodarce zaufania” blockchain może przyjąć rolę zaufanego strażnika oraz gwaranta jawności transakcji. Przedsiębiorstwa zaczynają odkrywać możliwości selektywnego dzielenia złożonej tożsamości cyfrowej z innymi, pomagając bezpiecznie i sprawnie wymieniać aktywa
i oferować cyfrowe umowy.

Przełomowe technologie - rozwój biologii syntetycznej, metod magazynowania energii, technologii kwantowych oraz nanotechnologii może w przełomowy sposób zrewolucjonizować biznes.

Raport: Trendy technologiczne 2017 (publikacja w jęz. angielskim, 2,63 MB)

Czy ta strona była pomocna?