Narzędzia

Deloitte i Appian

Narzędzia i modele wspierające optymalizację procesów biznesowych

Dostępność coraz bardziej zaawansowanych technologii mobilnych, narzędzi wspierających interakcję i współpracę oraz rozwiązań opartych na chmurze zmienia sposób, w jaki funkcjonują firmy na całym świecie – bez względu na branżę, w której działają.

W obliczu rosnącej liczby dostępnych danych i informacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji oraz coraz bardziej złożonych powiązań i relacji w środowisku biznesowym, sprawne zarządzanie procesami biznesowymi staje się koniecznością i nierzadko determinantem pozycji rynkowej firmy.

Dzięki współpracy pomiędzy Deloitte oraz firmą Appian nasi klienci w Polsce oraz w Europie Środkowej zyskają dostęp do pakietu usług oraz narzędzi i modeli Appian wspierających optymalizację procesów biznesowych. Połącznie wiedzy i doświadczenia Deloitte zgromadzonego w realizacji dużych projektów zarówno w obszarze doradztwa strategicznego, jak i wdrożeń technologicznych oraz innowacyjnej platformy Appian Business Process Management Suite pomaga naszym klientom między innymi:

  • znacząco przyśpieszyć realizację działań w procesach,
  • podwyższyć jakość i terminowość procesów,
  • kilkukrotnie podnieść efektywności pracy,
  • w pełni zintegrować działania oraz dane wykorzystywane w procesach z otoczeniem IT (tzn. systemami ERP, CRM i innymi),
  • uzyskać wysoki poziom bezpieczeństwa prowadzonych w systemie operacji,
  • zapewnić transparentność działań organizacji (oznaczającą łatwy, mobilny dostęp do zebranych informacji),
  • umożliwić szybki dostęp do wszystkich informacji za pomocą smartfonów czy tabletów