Managed Services

Usługi

Zarządzanie oprogramowaniem

Świat technologii cyfrowych jest coraz bardziej złożony, a koszty jego utrzymania stale rosną. Specjaliści Deloitte pomagają firmom skutecznie zarządzać oprogramowaniem, poprawiając ich skuteczność działania i wyniki biznesowe. Zapewniamy elastyczne podejście, które pozwala organizacjom dostosować oprogramowanie do celów biznesowych i technologicznych. Dostarczamy pełen zakres usług obejmujący planowanie technologii i zasobów, zarządzanie informacjami i integrację systemów. Ofertę Deloitte dopełnia wsparcie w obszarze zarządzania usługami, pozwalające klientom wybrać optymalny model świadczenia usług i skutecznie osiągnąć zakładane cele.

Polskie firmy tracą miliony złotych na złym zarządzaniu oprogramowaniem

Około 30 proc. budżetu każdej firmy przeznaczonego na IT dotyczy oprogramowania. W przypadku dużych firm może to być nawet kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Tymczasem prawie jedna czwarta zakupionego oprogramowania nigdy nie będzie wykorzystana. Eksperci firmy doradczej Deloitte, autorzy badania o rynku zarządzania oprogramowaniem w Polsce przekonują, że liczba przeprowadzanych przez producentów oprogramowania audytów będzie rosła, a bez odpowiedniego know how i specjalistycznej technologii nie da się tym obszarem skutecznie zarządzać. Tymczasem tylko 38 proc. firm w Polsce wdrożyło narzędzie dedykowane do zarządzania oprogramowaniem. 
 

> Przeczytaj pełną treść informacji prasowej z 4 lipca 2018 r.

Kontakt

Mariusz Ustyjańczuk

Mariusz Ustyjańczuk

Partner | Software Asset Management

Mariusz zajmuje się usługami Software Asset Management (SAM), których celem jest optymalne wykorzystanie oprogramowania w organizacji. Pomaga klientom ograniczać wydatki na licencje przy zachowaniu zg... Więcej