CIO nowej generacji

Firmy i ich liderzy IT osiągający sukcesy w erze cyfryzacji to organizacje, w których technologia jest podstawą prowadzenia działalności biznesowej, motorem zmian, rozwoju i generowania przychodów.